Gemeente Oosterhout

NEN 2767 en BOEI inspecties

Helix Technisch Advies voert NEN 2767 en BOEI-inspecties uit voor gemeente Oosterhout

Gemeente Oosterhout heeft eind 2018 Helix Technisch Advies gevraagd vijf NEN 2767 inspecties en één BOEI-inspectie (brandveiligheid, onderhoud NEN 2767, energie en wet- en regelgeving) uit te voeren. De gemeente Oosterhout wil een actueel en volledig inzicht hebben in de technische staat en onderhoudsbehoefte van enkele gebouwen in eigendom van de gemeente.

Helix heeft gemeente Oosterhout voorzien in haar aanvraag m.b.t. de technische staat door werkzaamheden uit te voeren welke bestonden uit integrale inspecties (conditiemetingen) conform NEN 2767 en het opstellen van een (geactualiseerde) meerjarenonderhoudsplanning en –raming voor 6 objecten binnen een planningshorizon van 10 jaar. De inventarisatie en inspectie hadden betrekking op de onderhoudsbehoevende bouwdelen (exterieur en interieur) en de gebouwgebonden installaties.

De gemeente Oosterhout is eigenaar van het stadhuis gelegen aan het Slotjesveld 1 te Oosterhout. Het betreft een kantoorgebouw met daarbij een publieke functie ten behoeve van de inwoners van gemeente Oosterhout. De oppervlakte van het gebouw is circa 10.500 m2.

Naast de bovengenoemde onderhoudsbehoefte (NEN 2767) heeft Helix voor het stadhuis van gemeente Oosterhout tevens een BOEI-inspectie uitgevoerd. Op basis van de BOEI-methodiek is inzicht gegeven in de energetische kwaliteit en brandveiligheid. Daarnaast is getoetst op wet- en regelgeving.

De uiteindelijke inspectieresultaten zijn verwerkt in het softwarepakket O-Prognose en gerapporteerd aan de opdrachtgever, inclusief meerjarenonderhoudsplanning.

Helix Technisch Advies:

“Wij zijn er trots op dat gemeente Oosterhout het vertrouwen in Helix Technisch Advies heeft uitgesproken en het project naar tevredenheid is afgerond.”

klant gemeente oosterhout