Van Kooten Schilders

Inspecties ten behoeve van het prestatiecontract

Helix Technisch Advies voert inspecties uit ten behoeve van het prestatiecontract van Van Kooten Schilders

Van Kooten Schilders is al jarenlang partner voor Woonvisie Ridderkerk en Patrimonium Barendrecht. Door deze hechte samenwerking is er voor diverse complexen een prestatiecontract afgesloten. De belangrijkste pijlers in dit prestatiecontract zijn procesoptimalisatie en kostenbeheersing. Daarnaast is een vast onderdeel in het prestatiecontract dat er een objectieve inspectie op het buitenschilderwerk door een externe partij plaatsvindt.

Helix Technisch Advies is gevraagd om deze inspecties uit te voeren voor dertien complexen, welke enkele jaren eerder geschilderd zijn. Er is gekozen om dit middels een steekproef bij zestig woningen te doen.

De inspecties zijn onderverdeeld in weerbelast en niet weerbelast buitenschilderwerk. Daarnaast is gekozen om bij de gestapelde bouw zowel de woningen onder het dak en op de begane grond te inspecteren, om zodoende een representatief beeld te krijgen.

De inspecties bestaan uit NEN 2767 conditiemetingen, aangevuld met een hechtingsproef, vochtmeting en stompe priem. De resultaten worden in rapportages terug gekoppeld aan Van Kooten Schilders, zodat zij waar nodig maatregelen kunnen nemen om de afspraken uit het prestatiecontract met hun opdrachtgever kunnen nakomen.