Gemeente Den Haag

(her)Inspecties aan monumentale objecten

(Her)inspecties monumentale objecten gemeente Den Haag

Helix heeft voor de gemeente Den Haag (her)inspectie aan monumentale objecten uitgevoerd, bestaande uit onder andere Instituut Clingendael, het Koetshuis, woningen, bijgebouwen en erfscheidingen gelegen op Landgoed Clingendael.

Daarnaast heeft Helix 12 overige monumentale object geïnspecteerd, waarvan vijf kerktorens (allen een Rijksmonument), een monumentale woning en twee molens.

Monumentale objecten
Helix Technisch Advies voert inspecties uit aan monumentale objecten voor Instituut Clingendael, het Koetshuis, woningen, bijgebouwen en erfscheidingen gelegen op Landgoed Clingendael.

De Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag heeft de opdracht gekregen om van alle gebouwen welke langdurig worden geëxploiteerd een duurzame MJOP op te stellen en deze gegevens te verwerken in Planon. Teneinde de gegevens in het systeem te controleren/verifiëren heeft Helix voor elk gebouw op Landgoed Clingendael een conditiemeting conform NEN 2767 en de energetische toets conform de BOEI uitgevoerd. Dit betrof zowel de technische installaties als de bouwkundige aspecten.

Helix heeft de volgende objecten op Landgoed Clingendael geïnspecteerd:

  • tien objecten bestaande uit onder andere Instituut Clingendael, bijgebouwen en erfscheidingen;
  • negen objecten bestaande uit meerdere woningen en ateliers;
  • het Koetshuis, inclusief het verzamelen van aanvullende informatie over de brandveiligheid.

Het uitvoeren van herinspecties aan monumentale objecten.
De gemeente Den Haag heeft Helix gecontracteerd om in het kader van de implementatie van de duurzame MJOP in Planon, een herinspectie van gebouwen uit te voeren. De herinspectie van de gebouwen is conform NEN 2767 uitgevoerd, daarnaast zijn bij die onderdelen waarop dit van toepassing is de energetische conditie conform de BOEI bepaald. Dit betreft zowel de technische installaties als de bouwkundige aspecten.

Het betrof in totaal 12 stuks objecten, gezamenlijke bruto vloeroppervlakte van circa 4.200 m2.
Binnen de 12 geïnspecteerde objecten door Helix, waren er vijf kerktorens (allen een Rijksmonument), een monumentale woning en twee molens.