Gemeente Katwijk

Professionaliseren onderhoudsmanagement

Helix ondersteunt gemeente Katwijk bij professionaliseren onderhoudsmanagement

Samen met de propertymanagers van gemeente Katwijk hebben inspecteurs van Helix Technisch Advies de technische staat en de onderhoudsbehoefte in beeld door het uitvoeren van een conditiemeting NEN 2767. Gelijktijdig met het uitvoeren van de inspecties, heeft Helix Technisch Advies samen met Gemeente Katwijk een nieuw onderhoudsbeleid uit gewerkt. Naast het professionaliseren van de totstandkoming van de beheerplannen heeft gemeente Katwijk Helix Technisch Advies tevens opdracht gegeven om het inkoopbeleid te analyseren.

De gemeente Katwijk heeft een vastgoedportefeuille van ongeveer 100 objecten en 115.000 m2 BVO. Samen met de propertymanagers hebben inspecteurs van Helix Technisch Advies de technische staat en de onderhoudsbehoefte in beeld door het uitvoeren van een  NEN 2767 conditiemeting. Voorafgaand aan de inspecties hebben we een inspectieprotocol opgesteld.

Gelijktijdig met het uitvoeren van de inspecties, werkt Helix Technisch Advies samen met Gemeente Katwijk een nieuw onderhoudsbeleid uit. Op basis van de input van de asset- en propertymanagers en de ervaring van Helix Technisch Advies stelt de gemeente de kwaliteitsniveaus op en leggen we de uitgangspunten voor het onderhoud vast.

De meerjarenonderhoudsplanning en –raming voor de komende jaren wordt afgestemd op het portefeuilleplan zoals dat eind 2014 is vastgesteld en wordt opgenomen in de beheerplannen. Naast het professionaliseren van de totstandkoming van de beheerplannen heeft gemeente Katwijk Helix Technisch Advies opdracht gegeven om het inkoopbeleid te analyseren. Een kwalitatieve en kwantitatieve inkoopanalyse moet zicht geven op de mogelijkheden van efficiënter inkopen van onderhoud.