Cordaan

BOEI inspectie woonzorgcentrum d’Oude Raai

Cordaan laat BOEI-inspectie uitvoeren voor woonzorgcentrum d’Oude Raai

Cordaan heeft Helix gevraagd een RVB-BOEI inspectie (voorheen RgD-BOEI), inclusief meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), voor het woonzorgcentrum uit te voeren. Cordaan heeft gekozen voor een BOEI-inspectie, omdat zij eventuele tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid, onderhoud (volgens NEN 2767), energie en inzicht in wet- en regelgeving inzichtelijk wilde krijgen.

Woonzorgcentrum d’Oude Raai staat midden in de Amsterdamse Pijp, vlakbij de Albert Cuypmarkt. In het gebouw zijn appartementen aanwezig en diverse voorzieningen waarvan ook buurtbewoners gebruik kunnen maken. Het gebouw is eigendom van Cordaan en is gebouwd in 1985 met een vloeroppervlak van 6.225 m2.

Wij hebben de uitvoering van de BOEI-inspectie vertaald naar 3 fases:

  1. Voorbereiding en verzameling van bestaande informatie (inventarisatie).
  2. Uitvoering van de BOEI-inspectie en het verwerken van deze resultaten (inspectie).
  3. Opstellen en bespreken van de rapportage (advies).

Onze werkzaamheden tijdens de inventarisatie bestonden uit het bepalen van de hoeveelheden, materialen, typen en fabrikanten van bouwkundige onderdelen en installaties.

Vervolgens hebben wij een inspectie conform de RVB-BOEI methodiek uitgevoerd. Deze inspectie had betrekking op de onderhoudsbehoevende bouwdelen (exterieur en interieur) en de gebouwgebonden installaties binnen een planningshorizon van 20 jaar.

De inspectieresultaten hebben wij verwerkt in het softwarepakket O-Prognose. Op basis van deze inspectieresultaten is een PDF concept rapportage opgesteld, welke we hebben besproken met Cordaan. Op basis daarvan hebben wij een definitieve BOEI-rapportage, inclusief meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en advies, aangeleverd bij Cordaan.