Gemeente Den Helder

Verdere professionalisering vastgoedmanagement

Verdere professionalisering vastgoedmanagement bij de Gemeente Den Helder

In juni 2016 heeft gemeente de Helder de basisinformatie op orde gebracht. Vanaf einde 2016 worden het portefeuilleplan, de objectplannen en de vastgoedmanagementrapportage in de steigers gezet. Samen met de softwareleveranciers zijn rapportageformats uitgewerkt en in de software geïmplementeerd. Hierdoor is op elk gewenst moment de belangrijkste sturingsinformatie zoals inkomsten, kosten en uitgaven, WOZ-waarde, boekwaarde, etc. beschikbaar op object-, deelsegment- en portefeuilleniveau.

In juni 2016 heeft gemeente de Helder de basisinformatie op orde gebracht. Onder begeleiding van Helix heeft de gemeente Den Helder de grip op het onderhoud en het zicht op de (technische) prestaties van haar vastgoedportefeuille verbeterd in het kader van de verdere professionalisering van het vastgoedmanagement. Vanaf eind 2016 wordt hard gewerkt aan de volgende stappen.

Nu de basisinformatie op orde is gebracht, worden op dit moment het portefeuilleplan, de objectplannen en de vastgoedmanagementrapportage in de steigers gezet. Samen met de softwareleveranciers Metafoor (VBS Online) en Plandatis (O-Prognose) zijn rapportageformats uitgewerkt en in de software geïmplementeerd. Hierdoor is op elk gewenst moment de belangrijkste sturingsinformatie zoals inkomsten, kosten en uitgaven, WOZ-waarde, boekwaarde, etc. beschikbaar op object-, deelsegment- en portefeuilleniveau. “We kunnen zo de prestaties van de portefeuille beter analyseren en monitoren” vertelt Dylan Donia, Teamleider Vastgoedontwikkeling bij de Gemeente Den Helder. “Het portefeuilleplan vertalen we vervolgens door naar objectplannen met daarin de meerjarenonderhouds- en investeringsplannen, bijzonderheden per object en concrete acties”, aldus Dylan.

Jaarlijks wil Dylan Donia verantwoording over de realisatie van het portefeuilleplan afleggen door middel van een ‘nieuwe’ managementrapportage; de managementrapportage Vastgoed. Helix Technisch Advies heeft hiervoor een format uitgewerkt en de 1e managementrapportage wordt uitgewerkt op basis van de resultaten van het eerste half jaar.

Ook in de 2e helft van 2017 blijft Helix Technisch Advies de Gemeente Den Helder ondersteunen om deze verdere professionaliseringsslag te maken, zodat uiteindelijk de cyclus van analyseren van vastgoedprestatie, doelen stellen, plannen maken, uitvoeren en weer analyseren van de vastgoedprestatie wordt gesloten.

Dylan Donia, Teamleider Vastgoedontwikkeling bij de Gemeente Den Helder vertelt verder “veel van ons vastgoed gerelateerde beleid is versnipperd over verschillende beleidsnota’s en documenten. Als het portefeuilleplan en de managementrapportage gereed zijn, willen we de volgende stap zetten en werken aan een integraal beleidskader en spelregels voor ons vastgoed”.

Referentie Gemeente Den Helder | Helix