GroenWest

Brandveiligheidsadvies

Helix Technisch Advies adviseert GroenWest op het gebied van brandveilig wonen

Woningcorporatie GroenWest, actief in het Groene Hart, heeft in bijna de helft van haar woningbezit maatregelen getroffen om de risico’s op brand te beperken of te voorkomen.

In 5.500 woningen zijn rookmelders geplaatst en bij 1.000 woningen zijn brandwerende woningscheidingen aangebracht.

Helix Technisch Advies heeft samen met de vaste onderhoudspartners van GroenWest Coen Hagedoorn Bouw en Weijman Vastgoedonderhoud de brandveiligheid bij circa 1.000 eengezinswoningen verbeterd. De partners hebben voorafgaand aan de werkzaamheden een 100% inspectie uitgevoerd. Helix Technisch Advies heeft steekproefsgewijs alle woningtypes geïnspecteerd en op basis van alle verzamelde informatie een verbetervoorstel voor de brandwerende woningscheiding omschreven. In nauwe samenwerking met de partners zijn de werkzaamheden uitgevoerd en gecontroleerd.

Samen met de onderhoudspartners staat Helix Technisch Advies garant voor de getroffen brandveiligheidsvoorzieningen.

Referentie GroenWest | Helix