GVB

NEN 2767 Conditiemeting busplatform

Helix voert een NEN 2767 conditiemeting uit van het busplatform IJzijde uit voor GVB

De vraag van de Afdeling Rail Services van GVB aan Helix betrof het uitvoeren van een  conditiemeting NEN 2767 op de verblijfsruimte, de bouwkundige en werktuigkundige constructies, de veiligheid B-installaties en overige elektronische installaties van het busplatform IJzijde in Amsterdam.

De afdeling Rail Services van GVB heeft de verantwoording voor het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur. Deze afdeling draagt zorg voor het maken en bewaken van meerjarenonderhoud- en vervangingsplannen, zoals het uitvoeren van gepland en correctief onderhoud aan infrastructuur zijnde baan, energievoorziening, systemen en stations en het verhelpen van storingen en ondersteunen bij calamiteiten en projecten. Rail Services bestaat uit 3 onderafdelingen, elk met een eigen specialisme: areaalbeheer, projectbureau en uitvoering.

Wij zijn gestart met het voorbereiden en verzamelen van bestaande informatie. Vervolgens hebben wij conform de NEN 2767 methodiek de elementen van het busplatform geïnspecteerd, zoals de beglazing, de bestrating, de trappen/roltrappen en de verlichting. Bij de twee gebouwen op het platform zijn ook de wanden, plafonds en verder de installaties zoals luchtbehandeling en klimaatinstallaties geïnspecteerd.

De inspectieresultaten zijn vervolgens verwerkt in het O-prognose softwarepakket. Hiervan hebben wij een concept-rapport gemaakt en besproken met GVB, waarna het rapport, inclusief meerjarenplanning definitief kon worden afgeleverd aan GVB.