RET

Aanbestedingsbegeleiding

Aanbestedingsbegeleiding voor RET

RET wenste een nieuwe aanbesteding voor koeltechnisch onderhoud op basis van een prestatieverplichting voor de aannemer uit te schrijven. Doelstelling binnen het contract was dat binnen duidelijke kaders en met heldere KPI’s de aannemer haar prestatieverplichting kon aanvaarden en meer specifiek de temperatuur binnen de daarvoor gestelde grenzen van de benoemde ruimtes was geborgd. RET heeft Helix Technisch Advies gevraagd te ondersteunen bij het aanbestedingstraject.

De afgelopen jaren is er veel ontwikkeling geweest op het gebied van aanbesteden en inkopen. Wij komen in onze dagelijkse praktijk diverse vormen van (prestatie)contracten tegen. Dit kunnen traditionele contracten zijn, contracten op basis van prijs- en prestatieafspraken en contracten gericht op lange termijn samenwerking. Behalve de keuze welk type contract en aanbestedingsvorm een organisatie wenst aan te gaan, moet ook rekening gehouden worden met veel voorbereidend werk.

Ook RET liep hier tegenaan bij een nieuwe aanbesteding voor koeltechnisch onderhoud op basis van een prestatieverplichting voor de aannemer. Doelstelling binnen het contract was dat binnen duidelijke kaders en met heldere KPI’s de aannemer haar prestatieverplichting kon aanvaarden en meer specifiek de temperatuur binnen de daarvoor gestelde grenzen van de benoemde ruimtes was geborgd.

Onze ondersteuning bestond uit de volgende werkzaamheden:

  • Uitvoeren van een nulmeting van de installaties op basis van de NEN 2767 om de status quo te kunnen vastleggen;
  • Tijdens de inspectie in kaart brengen van de volledigheid van de logboeken;
  • In overleg met RET opstellen van de complete bestektekst voor de aanbesteding, opdat de KPI’s zouden kunnen aansluiten bij het risicomanagement van RET zowel op technisch, financieel als juridisch gebied;
  • In overleg met RET opstellen van een Nota van Inlichtingen;
  • In overleg met RET vaststellen van de definitieve assetlijst;
  • Beoordelen van de inschrijvingen;
  • Adviseren over de opdrachtverstrekking.

Door onze inhoudelijke kennis in combinatie met kennis van contracten en aanbestedingen zijn wij goed in staat onze opdrachtgevers bij aanbestedingstrajecten of het opstellen van contractstukken te ondersteunen.