RET

Specialistisch onderzoek naar temperatuuroverschrijdingen techniekruimten

Helix voert specialistische onderzoek uit naar temperatuuroverschrijdingen techniekruimten RET

Bij RET was twijfel gerezen over de temperatuurschommelingen in een aantal techniekruimten. Langdurige overschrijding van de gewenste temperatuur in de techniekruimten leidt tot verkorting van de levensduur van de opgestelde installaties en risico voor toename van het aantal incidenten. Helix voert vanwege deze twijfel specialistisch onderzoek uit.

Wij zijn gestart met het uitvoeren van een schouw in de relevante ruimten op de metrolocaties Sint Franciscus Driehoek, Dijkzigt, Conradstraat en Capelle Centrum. Tijdens de schouw zijn de bevindingen vastgelegd en in een rapport verwerkt.

Wij hebben expliciet gekeken naar repeterende omstandigheden die konden bijdragen aan verergering van de problematiek. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van diverse tekeningen, een aanwezige lijst met temperatuur overschrijdingen 2016, de gemeten temperaturen in de periode juli 2017 tot en met november 2017 en het Programma van Eisen Klimaatinstallaties RET van oktober 2013.

Onze bevindingen van het temperatuuronderzoek hebben we per ruimte vastgelegd waarbij zowel de lijst uit 2016 als de nieuwe metingen zijn betrokken. De algehele conclusie hierbij is geruststellend. De in het Programma van Eisen gestelde bovengrens voor de temperatuur wordt niet bereikt. De genoemde overschrijdingen zijn binnen de programma-eisen gebleven.

Op basis van de constateringen in een aantal ruimtes en de ervaring van de specialisten heeft Helix een aantal duurzame adviezen gegeven over mogelijke aanpassingen om risico’s in de toekomst te beperken.