Rijksvastgoedbedrijf

BOEI-inspecties in samenwerking met Witteveen + Bos

Witteveen+Bos start in samenwerking met Helix de uitvoering van BOEI-inspecties voor het Rijksvastgoedbedrijf

In 2016 gunde het Rijksvastgoedbedrijf aan advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos een raamovereenkomst voor inspectiewerkzaamheden. Witteveen & Bos is in samenwerking met Helix geselecteerd als één van de gekwalificeerde inspectiebureau’s voor het uitvoeren van deze BOEI-inspectie werkzaamheden voor de discipline Bouwkunde. De werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de eerste 2 kavels.

Het Rijksvastgoedbedrijf is vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor al het vastgoed dat de overheid in eigendom heeft. Zij selecteerde vijf partijen die met elkaar 22 kavels van elk 150.000 m2 BVO (bruto-vloeroppervlakte) inspecteren. De verwachting is dat Witteveen+Bos en Helix Technisch Advies vier á vijf kavels voor hun rekening nemen en dus ongeveer 150 gebouwen van bijvoorbeeld ministeries, defensieterreinen en penitentiaire inrichtingen gaan inspecteren.

Het Rijksvastgoedbedrijf maakt gebruik van integrale inspecties, de zogenaamde RgdBOEI-systematiek. Bij de RgdBOEI-systematiek worden disciplines integraal geïnspecteerd op de thema’s Brandveiligheid, Onderhoud, Energieprestatie en Inzicht in voldoen aan wet en regelgeving. Deze integrale inspecties vinden elke vijf jaar plaats. Op basis van de inspecties worden onderhoudsmaatregelen vastgesteld, die het Rijksvastgoedbedrijf vervolgens uitbesteed.

Klant Witteveen Bos