Rijksvastgoedbedrijf

Den Haag

Helix Technisch Advies voert inspecties uit voor Het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met Witteveen+Bos.

Het Rijksvastgoedbedrijf is vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor al het vastgoed dat de overheid in eigendom heeft. Zij selecteerde vijf partijen die met elkaar 22 kavels van elk 150.000 m2 BVO (bruto-vloeroppervlakte) inspecteren.

De verwachting is dat Witteveen+Bos en Helix Technisch Advies vier á vijf kavels voor hun rekening nemen en dus ongeveer 150 gebouwen van bijvoorbeeld ministeries, defensieterreinen en penitentiaire inrichtingen gaan inspecteren.
De werkzaamheden voor de eerste twee kavels zijn uitgevoerd.

Het Rijksvastgoedbedrijf maakt gebruik van integrale inspecties, de zogenaamde RgdBOEI-systematiek. Bij de RgdBOEI-systematiek worden disciplines integraal geïnspecteerd  betreft het voldoen aan wet en regelgeving op de thema’s brandveiligheid, onderhoud, energieprestatie en inzicht. Deze integrale inspecties vinden elke vijf jaar plaats.
Op basis van de inspecties worden onderhoudsmaatregelen vastgesteld, die het Rijksvastgoedbedrijf vervolgens uitbesteed.