Schiphol

Optimalisatie revisieproces bouwkundige informatie

Schiphol optimaliseert revisieproces bouwkundige informatie

Een keer per jaar vindt er een ijking plaats van de gehuurde vierkante meters. Op dat moment dient de praktijksituatie in de terminal 1 op 1 te kloppen met de verwerkte data in het systeem, omdat deze data als basis worden gebruikt voor het berekenen van o.a. huren. De verwerking van alle verbouwingen in de terminal in het systeem wordt het revisieproces genoemd.

Sinds 2015 is o.a. Helix Technisch Advies werkzaam bij Schiphol voor het uitvoeren van dit revisieproces. Tevens heeft Helix Technisch Advies geholpen bij verdere optimalisatie, waarvoor een tijdelijk projectteam was samengesteld. Dit team bestond uit circa 16 personen, waarvan 2 inmeters, 5 muteerders en 4 supervisors afkomstig waren van Helix Technisch Advies.

Als bezoeker van Schiphol heb je waarschijnlijk niet in de gaten dat iedere vierkante meter van Schiphol aan huurders en gebruikers wordt doorbelast, zoals aan retail klanten en Aviation (= huurder van de passagiersruimte).

Wanneer er een werkaanvraag voor een verbouwing (vergelijkbaar met een vergunningsaanvraag bij een gemeente) wordt ingediend komt deze op Schiphol binnen op de afdeling ASM (Asset Management). Deze afdeling is onder andere verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de bouwkundige informatie volgens NEN 2580 en de richtlijnen die Schiphol hanteert.

Direct na de aanvraag van een verbouwing wordt er gestart met het aanmaken van een dossier. Hier start het revisieproces. Met de informatie uit het dossier kunnen de inmeters de verbouwde situatie nameten. De ingemeten gegevens worden overgedragen aan de muteerders die deze informatie invoeren in het speciaal voor Schiphol ontworpen GIS pakket: SGIS. Tot slot wordt gecontroleerd of alle stappen goed doorlopen zijn en wordt de informatie teruggekoppeld aan de klant. Na goedkeuring en ondertekening van de klant kan de vernieuwde informatie worden gebruikt voor het berekenen van de huren. Hier eindigt het revisieproces.

Stefan van der Weide, Manager A/ASM/TC/PD, vertelt: “Inmiddels is, geheel volgens de afgesproken tijdslijnen, het geoptimaliseerde revisieproces succesvol in werking getreden. Dit betekent dat alle vierkante meters correct en tijdig in SGIS staan.”

Om in controle te blijven stemt Schiphol momenteel het proces nog verder af zodat er voldaan kan worden aan het verwachte aanbod van grote projecten en dus revisies en dat ook deze goed verwerkt kunnen worden. “We zorgen ervoor dat alle benodigde revisies voor oplevering van een wijziging aan onze assets in de daarvoor bestemde informatiesystemen zijn verwerkt.” concludeert een tevreden Stefan van der Weide.