SCW-Tiel

NEN 2767 conditiemetingen

SCW-Tiel laat door Helix conditiemetingen conform NEN 2767 uitvoeren

Helix heeft voor SCW-Tiel vanwege mogelijke bestaande problemen, gebreken en risico-aspecten een conditiemeting en MJOP’s (meerjarenonderhoudsplanning) voor 3 complexen opgesteld.

SCW beheert ruim 3.600 woningen in Tiel en in de dorpen Wadenoijen en Kapel-Avezaath. SCW biedt betaalbare woningen in de regio Tiel voor mensen die vanwege hun inkomen niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien.

Het betrof één complex waarvoor een nulmeting is uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit een inventarisatie van elementen, hoeveelheden en materialen, een conditiemeting conform NEN 2767 en het opstellen van een MJOP.

Voor twee complexen is een herinspectie uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit een conditiemeting conform NEN 2767 en het opstellen van een geactualiseerde MJOP.

De resultaten van de geïnspecteerde complexen werden uitgewerkt in de Maintenance app op de tablet. Van gebreken die volgens de inschatting van de inspecteur binnen een periode van drie jaar zouden leiden tot risico’s werden de risico-aspecten ingevuld. Hiermee waren de resultaten direct zichtbaar in de RE Maintenance.

Tijdens de inspectie werden tevens foto’s gemaakt van relevante gebreken. Onder relevante gebreken werd verstaan: (verouderings-)gebreken die leiden tot een conditiescore 3 of slechter en/of manifeste gebreken. Ook deze foto’s werden eveneens gekoppeld in RE maintenance.

Op basis van deze (inspectie-)resultaten werd:

  • Door Helix in RE Maintenance een concept MJOP opgesteld;
  • Door Helix een voorstel/advies aan SCW gegeven;
  • Door SCW-Tiel de definitieve MJOP opgesteld aan de hand van prioriteiten, beleid en wenselijke clustering van onderhoudsactiviteiten.

Bij afronding van alle complexen en na verwerking van opmerkingen, werden de werkzaamheden door Helix opgeleverd en geëvalueerd.