SEIN

Duurzame meerjarenonderhoudsplanningen

Integrale duurzame meerjarenonderhoudsplanningen voor SEIN

In opdracht van SEIN heeft Helix voor 30 gebouwen een conditiemeting uitgevoerd conform NEN 2767. Vervolgens is door adviseurs van Helix onderzocht welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Hierbij is de ambitie hoger gelegd dan alleen het opnemen van de verplichte energetische verbetermaatregelen.

SEIN is een expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde en heeft als doel de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en slaapstoornissen te verhogen.

SEIN is bezig met een certificeringstraject op basis van de Milieuthermometer Zorg (MTZ). De organisatie beschikt over 44 gebouwen op vier locaties. De gebouwenportefeuille omvat woongebouwen, klinieken en poliklinieken en diverse dienstgebouwen.

De inspectieresultaten uit de NEN 2767 conditiemeting en de voorgestelde energetische verbetermaatregelen zijn door Helix verwerkt in een integraal duurzaam lange termijn onderhoudsplan. Daarnaast is er door Helix een inhoudelijke analyse gemaakt van de te verwachten onderhouds- en investeringskosten voor het eerste planjaar voor 10 planjaren en voor de gehele exploitatieduur (50 jaar).