Vestia

NEN 2767 conditiemetingen

Helix Technisch Advies voert NEN 2767 conditiemetingen uit voor Vestia

Medewerkers van Helix Technisch Advies hebben de zogenaamde 0-meting uitgevoerd voor de regio Haaglanden. Uitgangspunt hierbij is dat de conditiemeting plaatsvindt volgens de NEN 2767. Op basis van deze inventarisaties, inspecties en adviezen stelt Vestia vervolgens zelf de meerjarenonderhouds-planningen op.

Vestia heeft bij meerdere adviesbureaus een offerteaanvraag gedaan, waarbij de keuze is gevallen op een drietal partijen, waaronder Helix Technisch Advies.

Sinds medio 2016 werkt Vestia met het nieuwe softwarepakket VastWare en heeft zij besloten de informatie met betrekking tot de technische staat inventarisatiegegevens van het woningbezit te laten verzamelen door externe adviesbureaus.

Het bezit van Vestia bestaat uit ruim 1600 complexen en is opgedeeld in regio’s. Medewerkers van Helix Technisch Advies hebben de zogenaamde 0-meting uitgevoerd voor de regio Haaglanden. Er is vooraf veel tijd besteed aan het opstellen van een goed inspectieprotocol en er zijn heldere afspraken gemaakt voor het verzamelen van de hoeveelheden. Een goede voorbereiding is immers erg belangrijk voor een goed eindresultaat. Vervolgens is het team van inventariseerders en inspecteurs gestart met het opnemen van de woningen.

Wij zijn er trots op dat Vestia het vertrouwen in Helix Technisch Advies heeft uitgesproken en het project inmiddels naar tevredenheid is afgerond.