Woonwaard

Opstellen meerjarenonderhoudsplanning

Woonwaard heeft in samenwerking met Helix Technisch Advies een nieuw meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgezet

Er ontstond binnen Woonwaard behoefte aan een betrouwbare meerjarenonderhoudsplanning die was gebaseerd op een actuele conditiemeting (NEN 2767) van het bezit. De ‘oude’ meerjarenonderhoudsplanning was gebaseerd op een inventarisatie van hoeveelheden uit 2008. De betrouwbaarheid van deze onderhoudsplanning was onvoldoende.

Woonwaard verhuurt zo’n 13.500 woningen in de regio Alkmaar/Heerhugowaard. Er ontstond binnen Woonwaard behoefte aan een betrouwbare meerjarenonderhoudsplanning die was gebaseerd op een actuele conditiemeting (NEN 2767) van het bezit.

Helix Technisch Advies heeft voorafgaande aan het project een routeplan opgesteld. Het uitgangspunt van de samenwerking was dat de werkzaamheden grotendeels zouden worden uitgevoerd door medewerkers van Woonwaard zelf. Helix Technisch Advies stelde begeleiding en ondersteuning door ervaren adviseurs ter beschikking, met de mogelijkheid om aanvullende ondersteuning in te roepen waar dat nodig is.

In eerste instantie zijn alleen de gerenoveerde complexen of opgeleverde nieuwbouw door Helix Technisch Advies opgenomen. De inspecteurs van Helix Technisch Advies hebben de hoeveelheden per complex en per bouwblok geïnventariseerd, de conditiemetingen uitgevoerd en de concept meerjarenonderhoudsplanning opgesteld.

Omdat tijdens het project bleek dat de beschikbare inspectiecapaciteit binnen Woonwaard onvoldoende was om de complexen tijdig geïnspecteerd te hebben heeft Woonwaard aan Helix Technisch Advies gevraagd extra capaciteit in te zetten.

Pascal Huijing, projectbegeleider bouw en onderhoud bij Woonwaard, kijkt tevreden terug op de werkzaamheden van Helix Technisch Advies “Helix Technisch Advies kan zeer snel schakelen. Opmerkingen worden meteen meegenomen in de uitvoering. Wij kijken terug on zeer prettige samenwerking. In de toekomst gaat Woonwaard de inspecties zelf uitvoeren. Maar wij zullen Helix Technisch Advies nog steeds blijven inschakelen als er bijvoorbeeld specifieke kennis nodig is die wij zelf niet in huis hebben”.