Een dag uit het leven van Helix adviseur

Eric van Welzen

Uit de praktijk

Een dag uit het leven van Helix adviseur: Eric van Welzen

Eric is afgestudeerd als bouwkundig ingenieur aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tijdens zijn afstudeerstage bij Monumentenwacht Utrecht is hij in aanraking gekomen met het belang van duurzame monumentenzorg. De interesse voor planmatig onderhoud van bouwwerken en het signaleren van acute mankementen, die tot vervolgschade kunnen leiden is hier ontstaan. Na het afronden van zijn studie is het voor hem een uitdagende stap om zichzelf verder te ontwikkelen in de adviserende rol, namelijk het voorschrijven van de juiste preventieve maatregelen om hiermee hoge(re) herstelkosten voor de opdrachtgever te voorkomen.

Sinds augustus 2017 is Eric in dienst bij Helix waar hij zich ontwikkeld heeft tot een volwaardig adviseur, die zelfstandig conditiemetingen conform NEN 2767 en andere vastgoed gerelateerde projecten uitvoert. Daarnaast is hij ook betrokken bij de begeleiding voor de uitvoering van de meerjarenonderhoudsbegroting.

Een dag uit het leven van: Eric van Welzen

Dinsdagochtend 05.35 uur: De wekker gaat en vandaag ga ik aan de slag voor onze opdrachtgever Tata Steel. Om de files zo veel mogelijk te vermijden heb ik om 7:00 samen met mijn collega afgesproken op locatie aanwezig te zijn. Aangekomen op het terrein ruik ik de staalindustrie. Ook zie ik de vuurvlammen en rookpluimen uit de schoorstenen komen. Een unieke ervaring om op eigen gelegenheid rond te rijden en de staalindustrie eens achter de slagbomen van dichtbij te bekijken.

Bij aankomst doen wij onze brandwerende overalls aan en zetten de persoonlijke beschermingsmiddelen op. Daarna melden wij ons volgens de veiligheidsprocedure aan en gaan in de fabriek aan de slag met het inspecteren van de trappen, leuningen en bordessen (TLB). De conditiemeting conform de NEN 2767 wordt als inspectiemethodiek gebruikt voor het in kaart brengen van de technische staat van de TLB en onderliggende bouwdelen. Hierbij maken wij gebruik van een iPad met daarop de software om de inspecties te verwerken. Het is belangrijk om bij het inspecteren een risico-inschatting te maken en deze bij de geconstateerde gebreken op te nemen. Hierbij ligt de nadruk in eerste instantie op het aspect ‘veiligheid’.

Vandaag wordt er een trappenhuis met aangrenzende bordessen rondom een draaiende installatie geïnspecteerd. Voordat ik start met de inventarisatie probeer ik allereerst een beeld te krijgen om te bepalen of het trappenhuis veilig te betreden is. Dit lijkt het geval te zijn en ik ga aan de slag met de inventarisatie van het eerste element. Aangezien ik vandaag in een sterk vervuilde en vochtige omgeving aan het inspecteren ben, zijn de aansluitingen van de roosters op de onderconstructie niet altijd goed zichtbaar. Extra goed opletten dus. Om de gebreken te signaleren bekijk ik elk onderdeel van de elementen afzonderlijk. Hierbij let ik vooral op kritische aansluitingen van de constructie en de oplegging van de roosters. Inmiddels herken ik de gebreken die vaak voorkomen snel, maar hierdoor ontstaat het risico dat je er te snel doorheen gaat en gebreken over het hoofd ziet. Goed blijven focussen dus…

Na het inspecteren van een aantal elementen wordt mijn aandacht getrokken naar een rooster langs de rand van het bordes, dat volledig doorgeroest is. Vanaf een naastgelegen betonconstructie kan ik zonder enige moeite een flink gat in het rooster maken. Enorm gevaarlijk voor bijvoorbeeld werklieden die niets vermoedend met steigermaterialen over deze bordessen lopen. Na het constateren van deze onveilige situatie is de locatie afgezet en is er een melding gemaakt bij de beheerder. Dezelfde dag wordt het rooster nog vervangen en is het risico op een ongeval voorlopig weg genomen. Gedurende de dag worden er veel elementen geïnspecteerd. Hierbij vinden wij nog een aantal kleine gebreken, maar niet meer van die risicovolle situaties die direct verholpen moeten worden. Na een lange dag van inspecteren melden wij onszelf af en begeven ons weer in de auto onderweg naar huis.

Mijn senior collega zou zeggen: “bij het inspectiewerk moet je ruiken, proeven en voelen!” Vandaag is dit goed gelukt. Na een dag in de fabriek blijk ik naar de industrie te ruiken, heb ik er honger van gekregen, maar voel ik mij erg voldaan na een productieve dag bij onze unieke opdrachtgever.