Een dag uit het leven van Helix adviseur

Marko van der Lee

Uit de praktijk

Een dag uit het leven van Helix adviseur: Marko van der Lee

Marko is tijdens zijn studie Civiele Techniek aan de Hogeschool Rotterdam begonnen op de tekenkamer bij Nebest om inspectietekeningen op te stellen en om areaalgegevens van beheerders op orde te krijgen (Rijkswaterstaat). Vervolgens is hij fulltime gaan werken als inspecteur en bestonden zijn werkzaamheden uit het uitvoeren van inspecties na nieuwbouw en/of onderhoud/renovatie en het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen met meerjarenplanningen op infra gebied. Daarna is hij projectleider geworden en werkte hij voor projecten van Rijkswaterstaat en diverse provincies en gemeentes.

Sinds 1 mei 2018 is Marko in dienst bij Helix als technisch adviseur. Binnen Helix deelt hij zijn civiele kennis met de rest van het team.

Een dag uit het leven van: Marko van der Lee

Vandaag staat voor ons een conditiemeting gepland. Deze opdracht is iets anders dan wat we gewend zijn te doen binnen Helix, waar bouwkundige werkzaamheden de hoofdmoot is. We gaan namelijk bruggen inspecteren! Tijdens de uitvoering van de inspectie wordt per brug gekeken naar de conditie van de verschillende onderdelen, waarna direct de onderhoudsbehoefte wordt vastgelegd in de onderhoudsplanning. Dit gebeurt digitaal via een applicatie waardoor het werk op kantoor beperkt wordt tot slechts het sorteren en opslaan van de foto’s.

We rijden naar ‘het begin’ van de wijk en zijn op zoek naar bruggen in de categorie ‘stalen bruggen’. In de meeste gevallen zijn de bruggen in deze categorie opgebouwd uit betonnen of houten landhoofden, stalen liggers, een kunststof dek waarop een slijtlaag is aangebracht en houten leuningen.

Gezien de omvang van de bruggen kunnen we in één oogopslag eigenlijk al zien of de brug in goede of slechte staat verkeert. Dit is echter ook de valkuil, waardoor we alle onderdelen aandachtig van zo dichtbij als mogelijk langslopen. De uitdaging bij deze bruggen is vaak het goed kunnen beoordelen van de onderzijde. Vanaf de oever is te weinig ruimte om de onderzijde te kunnen zien. Een van ons gaat daarom steeds op zijn buik liggen om over het randje van de brug te kunnen kijken.

Nadat de gehele brug beoordeeld is, controleren we of alle velden in de applicatie ingevoerd zijn en gaan door naar de volgende brug.

Aan het eind van deze dag hebben we zo’n twintig bruggen beoordeeld en rijden we nog even langs kantoor om de foto’s te sorteren en eventuele bijzonderheden te bespreken. Hiermee zijn alle werkzaamheden voor deze twintig bruggen afgerond en kunnen we de volgende dag fris beginnen aan de volgende serie bruggen.