Helix voert herinspecties uit voor het Zadkine college

herinspecties van de technische installaties op verschillende locaties

Uit de praktijk

Helix voert herinspecties uit voor het Zadkine college

Helix heeft voor het Zadkine college herinspecties gedaan van de technische installaties op verschillende locaties. Op sommige van deze locaties worden de onderhoudscontracten opnieuw aanbesteed en voor andere locaties was inzicht in de onderhoudsstatus benodigd. Daarnaast zijn er initiële inspecties gedaan van de bouwkundige bouwdelen bij de gebouwen. 

Van deze panden waren in 2016 al wel de installaties geïnspecteerd maar nog niet de rest. Om een totaalbeeld te krijgen van de panden diende deze informatie aangevuld te worden.

Vooraf is samen met de afdeling huisvesting gekeken welke bouwdelen essentieel waren voor het gebouwbeheer, en voor strategische keuzes met betrekking tot het huisvestingsbeleid. Zodoende werd er geen onnodig werk gedaan doordat het detailniveau goed aansloot bij de informatiebehoefte van Zadkine. Een voorbeeld hiervan is om alle verkeersgangen apart op te nemen omdat de uitstraling van de scholen belangrijk is. Leerlingen kiezen tenslotte eerder voor een school die er goed verzorgt uit ziet dan voor een waar alles verwaarloosd is. Hierdoor is er inzicht verkregen in hoe de scholen erbij staan.

Met de door Helix gemaakte rapportages is inzicht in de onderhoudsbehoefte gecreëerd en kan het Zadkine college gefundeerde strategische vastgoedbesluiten nemen. Als aanvullende opdracht is het Zadkine ook bezig om te kijken waar de scholen verduurzaamd kunnen worden. Hiermee kan een integraal besluit genomen worden over welke panden afgestoten en waarin geïnvesteerd dient te worden.

Verder zullen de herinspecties van installaties gebruikt worden als onderbouwing van de contracten met onderhoudspartijen. ​Uit de rapportages volgen de juiste aantallen van installaties en oppervlaktes die de basis van de contracten vormt. Als vervolg van de opdracht zal Helix meedenken en een aanbieding doen voor het verduurzamingsadvies van het Zadkine college.