Loszittende betonnen terrastegels leiden tot onveilige situatie

Uit de praktijk

Loszittende betonnen terrastegels leiden tot onveilige situatie

Tijdens een NEN2767-RgdBOEI inspectie aan een woon-zorgcomplex in Noord-Holland treft één van onze inspecteurs een onveilige situatie aan. Er bevindt zich een klein dakterras aan de achtergevel, op de 6e verdieping, van het woon-zorgcomplex. Op dit dakterras zijn op de kale onafgewerkte betonvloer, verdikte rubberen tegeldragers, met daarop betonnen terrastegels (300x300x30mm) geplaatst. Het balkon is langs de buitenranden voorzien van een opstaande betonrand (hoogte: +/- 25mm). Door de beperkte hoogte van deze betonrand, ten opzichte van de verhoogde vloer met tegeldragers en terrastegels, ligt de onderzijde van deze betontegels hoger dan de bovenzijde van de betonrand. Deze betontegels liggen als het ware “vrij’’ boven de balkonrand en liggen hierdoor volledig los.

Na het optillen van enkele van deze tegels constateert de inspecteur dat de ruimte tussen de betonvloer en de tegels, alsmede de dragers, behoorlijk zijn vervuild met vochtige modder en mos- & algengroei. De tegels zijn in diagonaalverband gelegd, waardoor er zich meerdere geknipte tegels (half, kwart e.d.) op de balkonvloer bevinden. Met name deze knipstukken worden niet correct ondersteund door de tegeldragers en zijn door de vervuiling en weersinvloeden (windkracht e.d.) behoorlijk verschoven.

Tijdens het lopen op de betontegels werd tevens geconstateerd dat ook de overige tegels, als gevolg van de vervuiling van de tegeldragers, licht begonnen te schuiven. De knipstukken verplaatsen daardoor vrijwel vanzelf naar de ‘te lage’ balkonrand.

Het onderprofiel van de stalen balustrade ligt beduidend hoger dan de betontegels. Ook deze biedt dus geen weerstand tegen het afschuiven van de betontegels.

Er bestaat een reële kans dat de betontegels tussen de balustrade en de betonrand doorschuiven en vervolgens circa 18m naar beneden vallen.

Direct onder het balkon bevindt zich op de begane grond een ingang voor het keukenpersoneel. Deze situatie kan daarom mogelijk leiden tot ernstige letselschade.

Onze inspecteur heeft na deze constatering direct de locatieverantwoordelijke, zowel persoonlijk als schriftelijk, op de hoogte gebracht van bovenstaande situatie. Uiteraard is er daarnaast een notitie gemaakt in het technisch adviesrapport.