RBV BOEI(+) inspecties voor het COA

Uit de praktijk

RVB BOEI(+) inspecties voor het COA

Partner op het gebied van RVB BOEI
Om het vastgoedbeheer per locatie inzichtelijk te krijgen is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in 2019 op zoek gegaan naar een partner op het gebied van de RVB BOEI-methodiek. Door middel van een Europese aanbesteding is Helix uiteindelijk geselecteerd als inspectiepartij en is een meerjarige raamovereenkomst afgesloten voor het uitvoeren van RVB BOEI-nulmetingen, RVB BOEI-vervolginspecties en Quickscans. Daarbij was het belangrijk dat COA ontzorgd werd op het gebied van inspecties. Tevens waren zij op zoek naar een pro-actieve partij, die kwalitatief goede BOEI-inspecties aflevert, opgeleid én gecertificeerd personeel inzet en bereid is om nét een stapje verder te gaan dan de standaard BOEI-methodiek.

Onderhoudskosten in kaart
COA beheert momenteel +- 70 opvanglocaties voor asielzoekers door heel Nederland. Sinds 2015 wordt de RVB BOEI-methodiek gehanteerd om de beheertaken en onderhoudsingrepen in kaart te brengen. Dit houdt in dat per locatie eerst een nulmeting wordt gedaan en vervolgens eens in de 5 jaar een RVB BOEI-vervolginspectie. Bovenop de RVB BOEI-handboeken is door COA extra diepgang aangebracht in de elementenlijst, waardoor het detailniveau van de inspectie nog hoger wordt. Op deze manier wordt de onderhoudstoestand goed gemonitord en is de, door COA gewenste, data beschikbaar om de onderhoudsactiviteiten te kunnen prioriteren, budgetten te kunnen bepalen en de vereiste keuringen netjes uit te voeren, zodat voldaan wordt aan wet- en regelgeving.

Alle BOEI-disciplines vereist én meer
Helix voert voor het COA inspecties volgens de RVB BOEI-methodiek uit voor alle disciplines: Bouwkunde, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Transport. In het eerste inspectiejaar ging het al om 200 zeer gevarieerde objecten, waaronder stacaravans, Rijksmonumenten, oude militaire kazernes / gevangenissen en bungalowparken. Het aantal opvanglocaties verandert voortdurend: het bezit van het COA is namelijk afhankelijk van het aantal asielzoekers.

Certificeringen
Voor deze opdracht worden er gecertificeerde BOEI-inspecteurs ingezet, die allemaal de Leergang voor Integraal inspecteur / adviseur hebben gevolgd en daarmee een RVB-BOEI diploma hebben voor de betreffende discipline. Daarnaast hebben alle inspecteurs meerjarige ervaring en een Sertum of Hobeon certificering. Helix heeft ook een VCA**-bedrijfscertificaat: iets wat ook een vereiste was bij deze aanbesteding.

Dynamisch project
Jan-Willem van Welzen is vanuit Helix aangesteld als projectleider voor alle werkzaamheden die voor COA uitgevoerd worden binnen de raamovereenkomst. Jan-Willem vertelt: ‘In mijn rol als projectleider ben ik verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van de werkzaamheden. Dit omvat zaken als de aansturing van het projectteam, communicatie met opdrachtgever, het plannen van de werkzaamheden, het doorvoeren van efficiëntieverbeteringen in het werkproces en in de software. Daarnaast draag ik zorg dat de kwaliteit geborgd blijft‘.’
Eén van de uitdagingen waar COA mee te maken heeft is de continue verandering in het aantal asielzoekers wat opvang nodig heeft. De opvanglocaties hebben daardoor vaak een tijdelijk karakter, denk aan stacaravans en semi-permanente bouw. Jan-Willem vertelt: ‘Recent hebben we een RVB BOEI nulmeting gedaan van een locatie waar dit anders is aangepakt: daar zijn woningen gebouwd als permanente bouw en verzamelgebouwen als tijdelijke bouw.’ In dit geval wordt de locatie –wanneer er verminderde instroom is- afgestoten en kan de tijdelijke bouw afgebroken worden en worden de woningen hergebruikt als eengezinswoning. Een duurzame oplossing waarbij goed ingespeeld is op de dynamiek bij COA!