VAM-Vakblad Asset Management

Roel Warringa over veiligheid

Uit de praktijk

VAM – Vakblad Asset Management

Onlangs heeft Roel Warringa, directeur van Helix, meegewerkt aan een artikel over het thema veiligheid in VAM-Vakblad Asset Management (versie #4 blz. 40-41). Roel is één van de grondleggers van NEN 2767 Conditiemeting. Dit is een methode voor het meten van de technische kwaliteit van gebouwen en infrastructuur, waarbij veiligheid voorop staat. NEN 2767 meet objectief wat de conditie van het object is en geeft aan of er gebreken zijn waarbij de veiligheid in het geding is. Dat is van groot belang.

Voor werknemers met zware industriële beroepen is het bijvoorbeeld van levensbelang dat een trap, met al haar onderdelen, in goede staat verkeert om veilig werken te garanderen. Roel Warringa merkt echter op dat ook het inspectiewerk zelf vaak gevaarlijk is. Neem het werken op een schuin dak; er zijn hele strenge regels om de veiligheid te waarborgen, maar voor een inspecteur kan dat niet altijd als deze kort het dak op moet. Daarom zijn er voor de inspecteur specifieke veiligheidsmaatregelen die minstens gelijkwaardig zijn aan veiligheidseisen voor onderhoudswerk aan een dak. Als er toch iets aan de hand is, doet een inspecteur meteen een veiligheidsmelding. Het werk kan dan stilgelegd worden als er sprake is van veiligheidsrisico’s.

Inspecties vinden niet alleen enige tijd na gebruik plaats; de conditiemeting wordt ook voor onderhoudsplannen gebruikt en is zelfs standaard in veel contracten. Er wordt vooraf gekeken in welke conditie het verkeert en in welke conditie de aannemer het moet opleveren als het contract is afgelopen. Goed investeren dus om veilig werken te waarborgen; hoe meer aandacht een object krijgt, hoe goedkoper het is op de lange termijn. En bovenal zorgen dat inspecties goed uitgevoerd blijven worden. Veiligheid is (en blijft) een gedeelde verantwoordelijkheid.

Let op: In versie #6 van het VAM-Vakblad Asset Management verschijnt een artikel over collega Mathijs Vermond. In dat artikel is te lezen over zijn werkzaamheden bij Helix, interesses voor het vak, enzovoorts.