Uit de praktijk

Voorbeeldrapport meerjarenonderhoudsplanning

Bij opvoeren van onderhoudsactiviteiten volgens de conditiemeting worden de onderhoudsactiviteiten gestuurd door een NEN 2767 inspectie waarbij de werkelijke technische staat van een gebouw in kaart wordt gebracht. Zo wordt precies dat onderhoud uitgevoerd dat noodzakelijk is voor behoud van de technische staat.

Vervolgens geeft een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), bij bepaalde aannamen en bij het voorgenomen onderhoudsniveau, voor meerdere jaren inzicht in de benodigde financiële middelen. Vanuit de meerjarenonderhoudsplanning kan de afstemming plaatsvinden tussen de beschikbare financiële middelen en de uitvoering van de gewenste onderhoudsactiviteiten.

Wilt u weten hoe zo’n meerjaren onderhoudsplanning er uit kan zien? Bekijk dan hier een voorbeeld van een uitgewerkt mjop van een appartementencomplex.