RVB-BOEI inspecties

Naast onderhoud spelen brandveiligheid, veiligheid en gezondheid een steeds belangrijkere rol bij het beheren van gebouwen. Ook energiezuinigheid telt steeds zwaarder mee. Deze onderdelen vragen telkens een inspectie van het gebouw waarbij elke keer een rapport opgesteld wordt met te verhelpen mankementen. Dit is inefficiënt en geeft kans op overlappingen en tegenstrijdigheden van werkzaamheden die verricht zouden moeten worden. Bij een RVB-BOEI inspectie komen de onderdelen Brandveiligheid, Onderhoud (volgens NEN 2767), Energie en Inzicht in wet- en regelgeving aan de orde bij de inspectie van een gebouw. Dit gebeurt voor de disciplines bouwkunde, elektrotechniek, klimaattechniek en transport.

Het voordeel van een BOEI-inspectie

Bij een BOEI-inspectie wordt één integraal rapport opgesteld met alle gewenste disciplines voor de onderdelen Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht in wet en regelgeving. Om nu te voorkomen dat voor elk onderdeel een andere inspecteur aan het werk gaat en er allemaal verschillende rapporten geschreven worden, is de BOEI-inspectie bedacht. Dubbel werk en tegenstrijdigheden worden hiermee voorkomen en de belasting voor de gebruiker van het gebouw wordt tot een minimum beperkt. Er komt immers maar één keer een inspecteur het gebouw opnemen.

Traditionele onderhoudsinspectie

Als voorbeeld kijken we naar een kozijn met beglazing:
De onderhoudsinspecteur zegt dat het schilderwerk aan een vervolgbeurt toe is, de inspecteur brandveiligheid vertelt dat het glas vervangen moet worden in verband met mogelijke brandoverslag, de energie-inspecteur geeft aan dat HR++ glas een betere optie is dan het aanwezige enkel glas en bovendien blijkt dat er eigenlijk doorvalbeveiliging aangebracht moet worden volgens de wet en regelgeving. Als al deze werkzaamheden apart worden gesignaleerd en dus verspreid worden uitgevoerd, geeft dat veel overlast en extra kosten.

De BOEI inspectie is efficiënter

Met de uitkomst van de RVB-BOEI rapportage worden kosten bespaard. Een onderhoudsplan en een aparte EPA houden geen rekening met gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden. In de RVB BOEI rapportage wordt wel rekening gehouden met het mogelijk gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden. Denk aan het voorbeeld van het kozijn hierboven of aan het vervangen van dakbedekking waarbij tegelijk extra isolatie op het dak wordt aangebracht.

Met een RVB BOEI rapport worden dus integrale besluiten genomen over investeringsmaatregelen. De gebouwbeheerder kan goede beslissingen nemen over mogelijke vervanging van elementen, energiemaatregelen, maatregelen die als eerste uitgevoerd moeten worden, of juist uitstel van werkzaamheden.

Integrale besluiten door BOEI inspectie

De drie pijlers voor een RVB-BOEI inspectie zijn:

  1. Efficiency door opnemen van integrale maatregelen voor onderhoud, energie, brandveiligheid en wettelijke verplichtingen
  2. Beperking van risico door zicht te hebben op (brand)veiligheid en te voldoen aan wet- en regelgeving
  3. Beperking van overlast door één integrale, door BOEI-specialisten uit te voeren inspectie.

Met een RVB-BOEI rapportage worden integrale besluiten genomen over investeringen en onderhoud. Wij ondersteunen gebouweigenaren bij het nemen van beslissingen over uit te voeren onderhoud, energie- en duurzaamheidsmaatregelen.

Meer weten?

Bij Helix Teschnisch Advies zijn diverse RVB-BOEI inspecteurs, gecertificeerd door het Hobéon, werkzaam. Wilt u zeker zijn dat er een gedegen en betrouwbare RVB-BOEI inspectie wordt uitgevoerd, neem dan gerust contact op!