Brandveiligheid controle

In de Woningwet is vastgelegd dat eigenaren van vastgoed ervoor moeten zorgen dat de staat van hun bouwwerk geen gevaar voor de veiligheid kan opleveren. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat aan bestaande gebouwen geen eisen worden gesteld. Maar ook voor bestaande gebouwen staan in het Bouwbesluit 2012 voorschriften met betrekking tot brand- en vluchtveiligheid.

Overtreding van de voorschriften is een economische delict waarop een hoge boete staat. Om nog maar niet te spreken van imagoschade, problemen met uw verzekering in verband met nalatigheid, omzetschade en het persoonlijk leed van slachtoffers.

Inzicht door controle brand- en vluchtveiligheid

Helix Technisch Advies heeft veel ervaring in de controle van bestaande woningen, kantoorgebouwen, verpleeg- en verzorgingshuizen en maatschappelijk vastgoed aan de eisen die worden gesteld aan brand- en vluchtveiligheid. De controle wordt uitgevoerd met behulp van toetslijsten die gebaseerd zijn op de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Op basis van de uitgevoerde controle en een overzicht van de belangrijkste aangetroffen tekortkomingen, worden oplossingen en herstelmaatregelen uitgewerkt en in overleg met u wordt gekeken wat de beste aanpak en prioritering is.

Zo krijgt u inzicht in de het niveau van brand- en vluchtveiligheid van uw vastgoed en kunt u uw verantwoordelijkheid nemen.

Inventarisatie brandveiligheid via een brandscan

Helix Technisch Advies kan voor u een brandscan uitvoeren. Een brandscan is een inventarisatie en inspectie van de huidige situatie en voor de vereiste situatie een verbeterplan met maatregelen (met toetsing op het Bouwbesluit).

De aanleiding hiervoor is meerledig:

  • Functiewijziging gebouw
  • Risico’s bij exploitatie object (bijvoorbeeld afbouw)
  • Bij omvangrijke inpandige verbouwingen (ruimten)
  • Overgangssituatie
  • Op verzoek van de brandweer naar de gebouweigenaar
  • Tijdelijk gebruik (bijvoorbeeld antikraak)

Gekeken wordt naar de installaties, de bouwkundige randvoorwaarden (o.a. brandcompartimenten en vluchtwegen) en de organisatie (het beheer en onderhoud).

Als deels of in zijn geheel niet aan de brandveiligheidseisen kan worden voldaan, of als de investeringskosten voor verbetering niet in verhouding staan met de exploitatieperiode van het gebouw, dan wordt een Handhavingsplan brandveiligheid opgesteld, in samenspraak met de eigenaar maar ook met de brandweer. Met toepassing van het gelijkwaardigheidsprincipe van het Bouwbesluit.

Wat kan aan producten geleverd worden?

  • Rapport Brandscan
  • Handhavingsplan brandveiligheid
  • Ontruimingsplan + ontruimingsplattegronden
  • Aanbesteding (kostenraming)/directievoering realisatie verbeterplan

Meer weten?

Wilt u meer informatie over een brandveiligheid controle of -advies, neem dan gerust contact op.