Meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP)

Goed beheer van gebouwen of infra-objecten vraagt inzicht in de technische staat. Met een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) krijgt u inzicht in de onderhoudskosten op korte (komende vijf jaar) en lange termijn. Op basis van beschikbare budgetten en in de MJOP aangegeven risico’s kunt u beslissingen nemen over de omvang en het tijdstip van het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudsactiviteiten.

Inzicht in financiële middelen door het opstellen van een MJOP

In het verleden werden de meerjarenonderhoudsplanningen vaak zo opgesteld dat de gebouwen vrijwel voortdurend in nieuwbouwstaat werden gehouden. Het mag duidelijk zijn dat hiervoor niet altijd de financiële middelen beschikbaar zijn. Bovendien had elke inspecteur zijn eigen mening over noodzakelijk onderhoud. Beheerders kwamen erachter dat voor een zelfde gebouw soms zeer uiteenlopende onderhoudsmaatregelen werden aanbevolen door een inspecteur. De verkregen informatie was vaak onvoldoende betrouwbaar. Hierdoor konden onderhoudsgelden minder effectief worden besteed dan men van plan was.

Tegenwoordig is er de conditiemeting. Deze richt zich op de eisen en wensen van de opdrachtgever en/of gebruiker. Onderhoud is niet langer een doel op zichzelf, maar een middel in het optimaliseren van investeringen. De gewenste prestatie in relatie tot het beschikbare budget staat centraal. Het stellen van prioriteiten is essentieel. Met de norm NEN 2767 conditiemeting kan de technische staat van bouw- en installatieonderdelen op een objectieve manier worden vastgelegd, onafhankelijk van de invloed op de bedrijfsvoering.

NEN 2767 inspecties vormen de basis van het meerjarenonderhoudsplan

Bij opvoeren van onderhoudsactiviteiten volgens de conditiemeting worden de onderhoudsactiviteiten gestuurd door een NEN 2767 inspectie waarbij de werkelijke technische staat van een gebouw in kaart wordt gebracht. Zo wordt precies dat onderhoud uitgevoerd dat noodzakelijk is voor behoud van de technische staat.

Vervolgens geeft een meerjarenonderhoudsplanning, bij bepaalde aannamen en bij het voorgenomen onderhoudsniveau, voor meerdere jaren inzicht in de benodigde financiële middelen. Vanuit de meerjarenonderhoudsplanning kan de afstemming plaatsvinden tussen de beschikbare financiële middelen en de uitvoering van de gewenste onderhoudsactiviteiten.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan of het uitvoeren van een NEN 2767 inspectie, neem dan gerust contact op.