NEN 2767 Conditiemeting

Onderhoud is een behoorlijke kostenpost voor eigenaren van vastgoed. Het is daarom belangrijk om uw  jaarlijkse uitvoeringsplan voor onderhoud goed af te stemmen op de werkelijke behoefte.

De NEN 2767 conditiemeting biedt veel mogelijkheden om op een verantwoorde wijze te differentiëren in onderhoud. Dit gebeurt door te werken met onderhoudsniveaus voor complexen, gebouwen en gedeelten van gebouwen. De werkwijze is al succesvol toegepast voor corporaties, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, gemeenten en commerciële vastgoedeigenaren.

Wat is conditiemeten?

Conditiemeten is een methode om de onderhoudsbegroting beter te onderbouwen en goede afspraken te maken in (prestatie) contracten voor onderhoud. Inspecteurs leggen per bouw- en installatiedeel gebreken en veroudering vast. Bij een goed uitgevoerde conditiemeting legt de inspecteur tevens vast wat het risico is als een geconstateerd gebrek niet direct wordt aangepakt.

Conditiescores

In de meeste digitale software-pakketten voor onderhoudsplanningen bestaat al de mogelijkheid op basis van conditie- en risicoaspecten van gebreken in onderhoud te differentiëren. Afspraken over te handhaven kwaliteitsniveaus hoeven dan niet meer alleen op basis van een conditiewaarde worden gemaakt.

Voorbeeld van de score tijdens een conditiemeting

NEN 2767 Concditiemeting

Onze werkwijze

U kunt de conditiemeting NEN 2767 natuurlijk zelf uitvoeren. Dit vergt tijd en kennis van uw medewerkers. U kunt ook kiezen om de NEN 2767 conditiemeting te laten uitvoeren. Adviseurs van Helix Technisch Advies zijn veelal multidisciplinair opgeleid, waardoor zij zowel bouwkundig als elektrotechnisch (installaties) de NEN 2767 inspecties kunnen uitvoeren.

Ervaren adviseurs van Helix Technisch Advies begeleiden al jarenlang opdrachtgevers zoals onderwijsorganisaties, woningcorporaties, commerciële vastgoedeigenaren, gemeenten en zorginstellingen bij het implementeren van NEN 2767 conditiemeting voor vastgoed en infra.

Vooraf stelt Helix Advies een aantal uitgangspunten met u op. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • Waarvoor gaat u de conditiemeting gebruiken (en waarvoor niet)?
 • Doel meerjarenonderhoudsplan (mjop); gericht op budgettering of gericht op uitvoering
 • Te onderscheiden bouwdelen en elementen (bouwkundig, installaties, contracten, terrein, ……) en meetinstructie
 • Detailniveau conditiemeting; inspectie en conditiescores van elementen per object, gevelvlak, dakvlakken, ruimten, …
 • Toe te passen levensduren van bouw- en installatiedelen, onderhoudscycli en kostenkengetallen
 • Complexstrategieën en te onderscheiden kwaliteitsniveaus exterieur, interieur, …
 • Toe te passen risicofactoren en beleidsparameters, prioritering korte termijn

Vervolgens kan Helix Technisch Advies desgewenst de volgende dienstverlening voor u uitvoeren:

 • Begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van NEN 2767 inspecties
 • Begeleiding en ondersteuning bij het inkopen van conditiemeting en het opstellen van de vraagspecificatie
 • Ondersteuning bij het opstellen van lange termijn onderhoudscontracten op basis van kwaliteitspecificaties
 • Advies over keuze of herinrichting software voor inspectie en onderhoudsplanning
 • Opleiden en trainingen medewerkers in de theorie, werkwijze en praktijk

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het werken met onderhoudsniveaus, het toetsen van de realiteitswaarde van uw huidige begroting of onafhankelijk advies over het verbeteren van uw begroting, neem dan gerust contact op.

De NEN 2767-norm voor conditiemeten zelf leren toepassen? Volg één van de cursussen van Helix Academy op het gebied van NEN 2767.