Technische Due Diligence

Aan- of verkooptrajecten van een pand of portefeuille vragen in korte tijd veel van alle betrokken partijen. Het is van belang om de technische risico’s van het pand of de portefeuille in korte tijd in beeld te brengen. Helix Technisch Advies heeft de expertise in huis om deze gegevens door middel van een Technische Due Diligence snel en integer inzichtelijk te maken.

Financiële risico’s in beeld

Een Technische Due Diligence, of ook wel aan- of verkoopkeuring, brengt de (financiële) risico’s op bouwkundig, installatietechnisch en milieutechnisch gebied in kaart. Het biedt inzicht in de risico’s met betrekking tot brandveiligheid, asbest, bodemverontreiniging, legionella, energieverbruik en technische staat. De onderhoud- en herstelkosten op korte (2 jaar) en lange termijn (10 jaar) worden in beeld gebracht door middel van een overzichtelijke rapportage.

Inspectie en rapportage

Het onderzoek start met deskresearch waarbij alle gegevens worden geanalyseerd en de mogelijke risico’s in kaart worden gebracht. Samen met de opdrachtgever wordt het inspectieformat opgesteld om de gewenste en ontbrekende informatie in het veld te verzamelen. De inspectiegegevens worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage, waarmee u inzicht heeft in de financiële risico’s en de beheerkosten voor de komende 10 jaar. Helix Technisch Advies ondersteunt opdrachtgevers door de Technische Due Diligence zelf uit te voeren, of door het inzetten van specialisten op deelgebieden voor derde partijen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de uitvoering van een technische due diligence, neem dan gerust contact op.