Vastgoedmanagement & advies

Het beheren van vastgoed start met het vormgeven van onderhoudsbeleid. De gewenste kwaliteit van het vastgoed en de bijbehorende onderhoudskosten moeten worden bepaald. Dit beperkt risico’s en onverwachte uitgaven op termijn.

Helix Technisch Advies ondersteunt organisaties bij het vormgeven van onderhoudsbeleid op basis van NEN 2767 en de inrichting van meerjarenonderhoudsplanningen. Hierbij betrekken wij -indien gewenst- functionele aspecten en onderhoud in combinatie met duurzaamheid. Uw eigen vastgoedorganisatie voert dan de regie over het onderhoud met actuele, betrouwbare informatie. Helix Technisch Advies ondersteunt u met het afsluiten van onderhoudscontracten. Ook kunnen wij voor u de realiteitswaarde van bestaande onderhoudsbegrotingen toetsen.

Steeds meer samenwerking in de keten

In de onderhoudsmarkt van vastgoed en infra is al enige jaren sprake van meer samenwerking in de keten. Die samenwerking wordt langzamerhand meer volwassen en leidt tot aantoonbare resultaten in prijs en kwaliteit van het onderhoud.

De contactvormen zullen zich steeds meer ontwikkelen naar de ‘best value aanpak’ waarbij de aannemer als expert aantoont de beste waarde in het onderhoud te leveren en hierin continu te verbeteren.

De conditiemetingen volgens NEN 2767 en in de nieuwe norm opgenomen aanvullende inspecties zijn cruciale meetwaarden in dit proces.

Kwaliteitsrapporteur

Naast uw eigen organisatie en uw (externe) uitvoerders kan Helix Technisch Advies als onafhankelijke inspectiebureau een belangrijke rol voor u hebben. Dit kan zijn aan uw eigen zijde bij het vastleggen van uw onderhoudsbehoefte, de risico’s en de scope of aan de uitvoerende zijde in de rol van onafhankelijk kwaliteitsrapporteur.

Onze inzet leidt tot meer kwaliteit, betere afstemming op de daadwerkelijke onderhoudsbehoefte en aantoonbaar lagere kosten in de levenscyclus van uw vastgoed.

Lees meer