Assetmanagement

Assetmanagement omvat alle economische, juridische, organisatorische en bouwkundige aspecten van de vastgoedportefeuille. Voor het opstellen van een goed assetmanagement beleid is het nodig goed te kijken naar ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen in de regio en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Dit geeft u inzicht in de kwaliteit van uw vastgoed, duurzaamheid en energiebesparing, leefbaarheid en meerjarenonderhoudsplanning. Kortom, het stelt u in staat de juiste keuzes te maken voor uw organisatie.

Lange termijn verplichtingen binnen assetmanagement

Beheer, onderhoud en exploitatie vragen grote uitgaven en gaan gepaard met lange termijn verplichtingen en een integrale aanpak is dan ook van groot belang.

De gewenste kwaliteit van het bezit en de bijbehorende onderhoudskosten kunnen door Helix Technisch Advies worden bepaald. Het gaat dan om het vastleggen van zaken als meeteenheden, onderhoudsactiviteiten, onderhoudscycli en bijbehorende kosten. Door verschillende onderhoudsniveaus te definiëren, kunnen eenvoudig verschillende scenario’s uitgewerkt worden.

Helix Technisch Advies ondersteunt corporaties, onderwijsinstellingen, zorginstellingencommerciële beheerders en beheerders van maatschappelijk vastgoed bij het beoordelen van prestaties van vastgoed en het optimaliseren van het beheerproces op alle niveaus, van uitvoerend tot strategisch.