Duurzame meerjarenonderhoudsplanning

In een meerjaren onderhoudsplanning zijn het benodigde onderhoud op korte termijn en de vervangmomenten van bouwdelen en installaties op langere termijn opgenomen. Meestal wordt bij vervanging al rekening gehouden met duurzame oplossingen. Dat kan extra isolatie bij een dak zijn, geïsoleerde beglazing of een extra zuinige verwarmingsketel.

Beter is het eerder naar de vervangmomenten van bouw- en installatiedelen te kijken en meer logische momenten voor vervanging te kiezen. Basis voor de keuze is dan een combinatie van levensduur van bouwdelen, extra investeringen voor duurzame maatregelen en terugverdientijden.

Duurzame meerjarenonderhoudsplanning is maatwerk

Een stapje verder is vooraf een strategie voor de gebouwen te ontwikkelen, rekening te houden met de boogde instandhoudingsperiode van het gebouw, de restwaarde, het gewenste kwaliteitsniveau en de wensen van gebruikers. De onderhoudsinspectie moet niet alleen beperkt blijven tot signaleren, maar daadwerkelijk advies opleveren over duurzame vervanging van bouwdelen passend bij de mogelijkheden van het gebouw. Hierbij wordt meer en meer rekening gehouden met (toekomstig) hergebruik van de te vervangen delen volgens de principes van circulair onderhoud. Een duurzame meerjaren onderhoudsplanning is dus maatwerk dat bij de goede uitgangspunten veel kan opleveren.

Helix Technisch Advies stelt voor diverse opdrachtgevers duurzame meerjaren onderhoudsplanningen op. Bij onze BOEI-inspecties wordt dit standaard naast brandveiligheid een energieadvies in de planning meegenomen.