Inrichting onderhoudsplanning

Het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen is een goede manier om de onderhoudskosten, kwaliteit en prestaties van uw vastgoed in beeld te brengen en te beheersen. Door het onderbouwen van de onderhoudsbehoefte van uw vastgoed op basis van de huidige en gewenste technische prestaties krijgt u inzicht in de haalbaarheid van uw vastgoedbeleid.

Maar het opstellen van onderhoudsplanningen vraagt meer van uw organisatie dan alleen maar het geven van een opdracht aan een aantal interne of externe inspecteurs. Onderhoudsplanningen hebben alleen toegevoegde waarde voor uw organisatie als er concrete doelen en uitgangspunten worden geformuleerd in het onderhoudsbeleid en in de object– of complexplannen.

Implementatie van een meerjarenonderhoudsplanning

Ervaren adviseurs van Helix Technisch Advies kunnen u begeleiden bij het implementeren van NEN 2767 inspecties, conditiemetingen en het inrichten van meerjarenonderhoudsplanningen. Wij nemen hierin de volgende stappen:

 • Vaststellen uitgangspunten en wensen van uw organisatie:
  • Waarvoor gaat u de onderhoudsplanningen gebruiken (en waarvoor niet)?
  • Wat is het doel van de meerjarenonderhoudsplanning? Is dit gericht op budgettering of gericht op uitvoering?
  • Welke bouwdelen en elementen kunt u onderscheiden en wilt u opnemen (bouwkundig, installaties, contracten, terrein, ……) in het mjop?
  • Welke meetinstructie gebruiken we voor het verzamelen van de hoeveelheden?
  • Op welk detailniveau wilt u dat de inspecties worden uitgevoerd? Splitsen we activiteiten per gevelvlak, dakvlak, ruimten, …..
  • Welke levensduren van bouw- en installatiedelen, onderhoudscycli en kostenkengetallen wilt u gebruiken?
  • Wat zijn de toe te passen risicofactoren en beleidsparameters?
  • Is er een prioritering op korte termijn?
  • Welke aansluiting van de planningsinformatie moet er zijn bij primaire, financiële en/of facilitaire systemen?
 • Uitwerken methodiek en werkwijze in een handboek Inspectie en Onderhoudsplanning
 • Opleiden en trainen medewerkers in de theorie, werkwijze en praktijk

Ondersteuning onderhoudsbeleid

Helix Technisch Advies ondersteunt organisaties bij het inrichten van onderhoudsplanning en het vormgeven van onderhoudsbeleid op basis van NEN 2767. Hierdoor kan uw eigen organisatie de regie voeren over het onderhoud met actuele betrouwbare informatie. Helix Technisch Advies kan voor u de volgende zaken uitvoeren:

 • Begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van NEN 2767 inspecties
 • Begeleiding en ondersteuning bij het inkopen van inspectietrajecten (conditiemetingen) en het opstellen van de vraagspecificatie
 • Beoordeling geschiktheid huidige (inrichting van) softwarepakketten voor inspectie en onderhoudsplanning. Wij hebben ervaring met o.a. O-Prgonose, Planon en Condor
 • Onafhankelijk advies met betrekking tot de keuze voor een softwarepakket voor inspectie en onderhoudsplanning als er (nieuwe) software moet worden aangeschaft
 • Begeleiding en ondersteuning bij het (her)inrichten van softwarepakketten voor inspectie en onderhoudsplanning