Technisch risicomanagement

Als vastgoedeigenaar bent u verantwoordelijk voor de technische kwaliteit en veiligheid van uw vastgoed. Technisch risicomanagement helpt u controle te krijgen en te houden op de technische risico’s van uw portefeuille. Uiteraard heeft u de financiële risico’s prima in beeld en onder controle. Het wordt tijd om ook de volgende stap in professioneel risicomanagement te zetten; technisch risicomanagement.

Onze aanpak kenmerkt zich door een praktische invulling van technisch risicomanagement. Geen uitgebreide theoretische verhalen en ingewikkelde onderbouwingen. Gewoon aan de slag met het in kaart brengen van de risico’s in uw woningen, kantoren, winkels, sporthallen en je ‘gezonde boeren verstand’ gebruiken.

Analyseren van de veiligheid en risico’s van uw vastgoed

Door de kennis van het vastgoed zoals die bekend is bij uw medewerkers of uit eerder uitgevoerde inventarisaties te combineren met aanvullend onderzoek op bijvoorbeeld het gebied van brandveiligheid of installatieveiligheid krijgen we zicht op de aanwezige gebreken en tekortkomingen.

We helpen uw met het opstellen van risicokaarten en risicomatrices voor het analyseren van de risico’s en adviseren over de beheersmaatregelen. De beheersmaatregelen kunnen zowel bouwkundig, installatietechnisch als organisatorisch van aard zijn. De beheersmaatregelen richten zich op het vermijden, reduceren, verzekeren of accepteren van de risico’s.

Geen software nodig voor risicomanagement

Voor technisch risicomanagement is geen ingewikkelde software nodig. Een systematische goed doordachte aanpak is voldoende. De resultaten (en onderbouwing) worden uiteraard wel opgenomen in de verschillende complexbeheerplannen, gebouwbeheerplannen en uw primaire systeem.