Toetsing onderhoudsplanning

Een betrouwbare meerjarenonderhoudsplanning is van groot belang voor het bepalen van uw financiële positie en het doorrekenen van uw vastgoedbeleid. De betrouwbaarheid van onderhoudsplanningen wordt bepaald door het gebruik van een goed omschreven inspectiemethodiek en de kennis en ervaring van de inspecteurs. Daarnaast zijn voor een goede onderhoudsplanning betrouwbare kostenkengetallen, levensduurinformatie en duidelijke beleidsuitgangspunten nodig.

Hoe betrouwbaar is uw meerjarenonderhoudsplanning en -begroting? Hoe groot is het verschil tussen gepland, gebudgetteerd en uitgevoerd onderhoud? Wat is de kwaliteit van het inspectieveldwerk (van uw eigen medewerkers of van externe inspecteurs)? Helix Technisch Advies kan u helpen deze vragen te beantwoorden.

Audit kwaliteit meerjarenonderhoudsplanning

Met behulp van onderstaande stappen brengen we de betrouwbaarheid van uw meerjarenonderhoudsplanning en -begroting in kaart. In de audit wordt nagegaan of de in de onderhoudsplanning opgenomen activiteiten effectief en efficiënt zijn in het licht van de gestelde doelen en uitgangspunten. Een betrouwbare onderhoudsplanning is immers de vertaling van het beleid in concrete activiteiten met betrekking tot het vastgoed.

Een audit kent de volgende stappen:

 • Startgesprek met de verantwoordelijke technische en financiële manager
 • Bureauonderzoek:
  • Financiële rapportages (historie) en actuele meerjarenonderhoudsplanning
  • Beoordelen verschillen tussen gepland, gebudgetteerd en uitgevoerd onderhoud. Zowel voor wat betreft de kosten als de uitgevoerde werkzaamheden
  • Beoordelen beleidskader (financiële normering, onderhoudsbeleid, vastgoedbeleid)
  • Beoordelen methodieken en hulpmiddelen (inspectiemethodiek, levensduren, cycli,kengetallen)
  • Toetsen opgenomen onderhoudsprognose en uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in de afgelopen jaren aan (vergelijkbaar gemaakte) benchmarkgegevens
 • Veldonderzoek:
  • Controle van inventarisaties en inspecties van een aantal complexen
  • Controle meerjarenonderhoudsplanning van een aantal complexen
 • Interviews met een aantal betrokken medewerkers
 • Rapportage en toelichting

Grip op de financiën is uitermate belangrijk. Door het uitvoeren van een toets van uw bestaande meerjarenonderhoudsplanning weet u zeker dat u zich kunt houden en het vastgestelde budget.