Beheer Database NEN 2767 + MJOP

Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vormt een grote en waardevolle bron van informatie voor het beheer en onderhoud van een object. Maar hoe zorgt u ervoor dat de totale MJOP-database op orde blijft en bijdraagt aan een optimaal instandhoudingsproces?

De data uit MJOP’s vormt een belangrijke bron van informatie voor het instandhoudingsproces. Zo dient de informatie natuurlijk de uitvoering van het onderhoud op het operationeel niveau, maar vooral ook de besluitvorming op het strategisch en tactisch niveau. Denk hierbij aan in- en overzicht met betrekking tot conditie, kosten en risico’s en de consequenties daarvan voor de exploitatie van de objecten. Om de juiste besluiten op het juiste moment te kunnen maken, is het van groot belang dat de data op orde is.

 

Uitdagingen en risico’s

Voor vastgoedorganisatie met een grote vastgoedportefeuille en veel MJOP-data tot haar beschikking is het een uitdaging om de totale MJOP-database op orde te houden. Met alle werkzaamheden door de tijd heen, diversiteit aan databronnen en -opslaglocaties is dit voor vele vastgoedorganisaties een grote uitdaging. Daar komt nog eens bij dat de hoeveelheid vastgoeddata steeds verder toeneemt. De vastgoedorganisatie loopt hierdoor het risico de grip op de MJOP-database en daarmee de vastgoedportefeuille te verliezen.

 

Kansen en mogelijkheden

Een MJOP-database met juiste, volledige, consistente en actuele data, stelt de vastgoedorganisatie in staat tot een optimaal instandhoudingsproces. Een MJOP-database op orde draagt onder anderen bij aan: voorkomen van fouten, integraal plannen van onderhoud, analyses en benchmarking, centrale gegevensopslag en onderbouwen van strategische en tactische keuzes.

 

Onze expertise

Helix Advies helpt opdrachtgevers met de inrichting, ordening en beheer van MJOP-databases. Afhankelijk van uw vraag en situatie, kunnen we u op de volgende manieren helpen:

  1. Inrichten: Indien u aan het begin staat van een nieuwe MJOP-database, denken we graag met u mee over de meest optimale inrichting hiervan. Daarbij stellen we de organisatie en haar doel centraal om te kunnen bepalen: 1) welke data (minimaal) nodig is, 2) wat het benodigde detailniveau is om aan te kunnen sluiten bij de toepassing van de data en 3) wie welke data gemakkelijk moet kunnen terugvinden.
  2. Ordenen en aanvullen: Indien u reeds in het bezit bent van een MJOP-database met onjuiste, onvolledige, inconsistente of verouderde data, brengen we deze graag voor u op orde. Denk hierbij aan de aanvulling, actualisatie en consistent maken van: kostenkengetallen, (keurings-)activiteiten, bouwdelen, hoeveelheden, locatieaanduidingen en specificaties van installaties. Dit doen we onder anderen door inspecties uit te voeren op locatie, af te stemmen met onderhoudspartijen of bijvoorbeeld door productinformatie te verzamelen bij de leverancier.
  3. Beheren: Indien gewenst, kan Helix u vervolgens ontzorgen door de MJOP-database te beheren door deze continue bij te houden. Op deze manier bent u er altijd van verzekerd dat de MJOP-database juiste, volledige, consistente en actuele data bevat.

 

Referentie lopende opdrachten:

  • GVB – Aanvullen, aanpassen en beheren van aanwezige data in O-prognose, waaronder het aanvullen van specificatie en unieke coderingen van installaties.
  • COA – Aanvullen, aanpassen en beheren van aanwezige data in Condor.

 

Referentie eerder uitgevoerde opdrachten:

  • Gemeente Amstelveen
  • Beheer eigen database in O-Prognose t.b.v. eigen inventarisatie, inspecties en advies (intern Helix Advies BV).
  • Woonzorg