Nieuws

Mijlpaal binnen Helix Technisch Advies

Wij feliciteren onze collega Frederik van Oeveren! Eerste Erkend Onderhoudskundig Coördinator. Onze collega Frederik van Oeveren, senior adviseur binnen Helix Technisch Advies is één van de eerste 40 personen die is geregistreerd als Onderhoudskundig Coördinator. Frederik staat nu ingeschreven in het Sertum register als Onderhoudskundig Vastgoed (COV)-register en Onderhoudskundig Coördinator volgens de Maatlat voor onderhoudskundigen…

Lees verder

Een nieuwe samenwerking met de Gemeente Veldhoven

De Gemeente Veldhoven heeft Helix Technisch Advies gevraagd om de NEN2767 inspecties uit te voeren van ruim 30 objecten en hen te adviseren bij het opstellen van Duurzame Meerjaren OnderhoudsPlannen (DMJOP). Hiermee wordt een eerste stap gezet met de invulling aan de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed. We zijn blij met het vertrouwen van deze opdrachtgever en…

Lees verder

Op naar een mooie samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds

Vanaf 1 december 2020 is het Nationaal Restauratiefonds de samenwerking aangegaan met Helix Technisch Advies. Helix Technisch Advies zal voor het Nationaal Restauratiefonds duurzaamheidsadviezen uitvoeren voor monumenteneigenaren. AdviserenOm ervoor te zorgen dat monumenten hun waarde behouden is duurzaamheidsadvies van belang. Doordat Helix kiest voor innovatieve oplossingen die leiden tot langdurig behoud van monumenten leveren wij samen…

Lees verder

Realiteitswaardecheck meerjarenonderhoudsbegroting

De najaarsperiode wordt binnen de corporatiesector gebruikt om de meerjarenbegroting (MJOB) en de daaruit voortvloeiende jaarbegroting definitief vast te stellen. In de meerjarenonderhoudsbegroting zijn alle (planmatige) onderhoudsactiviteiten en de bijbehorende kosten opgenomen om de vastgoedportefeuille op het gewenste niveau te brengen en te onderhouden. De meerjarenonderhoudsbegroting wordt in veel gevallen opgesteld aan de hand van…

Lees verder

NEN 2767 Conditiemeting; nieuwe producten en toepassingen

De komende tijd zijn vanuit de normcommissie NEN 2767 diverse nieuwe producten te verwachten. Er is een specifieke inspectiemethode uitgewerkt voor Groen en groenvoorzieningen. Deze methode wordt binnenkort aan de markt voorgelegd. Verder komt de uitwerking van de conditiemeting van Waterkeringen binnen afzienbare tijd beschikbaar. Voor NEN 2767 deel 4.2 Dataset infrastructuur is een nieuwe…

Lees verder