Nieuws

Regelgeving brandveiligheid in beweging

De regelgeving omtrent brandveiligheid van gebouwen is in beweging. Zo wordt het Bouwbesluit 2012, zodra de Omgevingswet van kracht wordt per 1 januari 2022, vervangen door het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl). Voor bestaande gebouwen hebben deze wijzigingen weinig gevolgen. In Nederland wordt namelijk meestal het standpunt gehanteerd, dat een wijziging van regelgeving niet direct…

Lees verder

Helix Technisch Advies voert NEN 2767 herinspectie uit in samenwerking met SRO Amersfoort.

SRO Amersfoort is voor meerdere gemeentes verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gemeenschappelijk vastgoed met een accent op sportaccommodaties. Vanuit deze rol zijn ze als beheerder voortdurend op zoek naar het beter laten aansluiten van onderhoudsbegrotingen op de praktijk. Dit is enerzijds gericht op het goed kunnen onderbouwen van de budgetten die aangevraagd worden…

Lees verder

TDD- een technische borging bij de verwerving van vastgoed.

Organisaties die regelmatig vastgoed aankopen hebben, bij de beoordeling van een beoogd vastgoedobject, snel behoefte aan een scherp beeld van de significante technische risico’s. Deze informatie is nodig om te kunnen beoordelen of het vastgoed past bij de verwachtingen en om tijdens de onderhandelingen onderbouwde posities te kunnen innemen. Een Technische Due Diligence (TDD) is…

Lees verder

Eerste inspecties gestart in gemeente Krimpenerwaard

Helix Technisch Advies heeft de opdracht gekregen om de actualisatie van het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) van de gemeentelijke vastgoedobjecten uit te voeren. In de nieuwsbrief uitgave van januari 2021 heeft gemeente Krimpenerwaard de aanwezigheid van Helix aangekondigd. Op woensdag 20 januari 2021 heeft de start plaatsgevonden bij het gemeentehuis in Schoonhoven. Bij het gemeentehuis zijn…

Lees verder

Mijlpaal binnen Helix Technisch Advies

Wij feliciteren onze collega Frederik van Oeveren! Eerste Erkend Onderhoudskundig Coördinator. Onze collega Frederik van Oeveren, senior adviseur binnen Helix Technisch Advies is één van de eerste 40 personen die is geregistreerd als Onderhoudskundig Coördinator. Frederik staat nu ingeschreven in het Sertum register als Onderhoudskundig Vastgoed (COV)-register en Onderhoudskundig Coördinator volgens de Maatlat voor onderhoudskundigen…

Lees verder