Nieuws

Realiteitswaardecheck meerjarenonderhoudsbegroting

De najaarsperiode wordt binnen de corporatiesector gebruikt om de meerjarenbegroting (MJOB) en de daaruit voortvloeiende jaarbegroting definitief vast te stellen. In de meerjarenonderhoudsbegroting zijn alle (planmatige) onderhoudsactiviteiten en de bijbehorende kosten opgenomen om de vastgoedportefeuille op het gewenste niveau te brengen en te onderhouden. De meerjarenonderhoudsbegroting wordt in veel gevallen opgesteld aan de hand van…

Lees verder

NEN 2767 Conditiemeting; nieuwe producten en toepassingen

De komende tijd zijn vanuit de normcommissie NEN 2767 diverse nieuwe producten te verwachten. Er is een specifieke inspectiemethode uitgewerkt voor Groen en groenvoorzieningen. Deze methode wordt binnenkort aan de markt voorgelegd. Verder komt de uitwerking van de conditiemeting van Waterkeringen binnen afzienbare tijd beschikbaar. Voor NEN 2767 deel 4.2 Dataset infrastructuur is een nieuwe…

Lees verder

NEN 2767 inspectie 12.000 wooneenheden Havensteder

Woningcorporatie Havensteder heeft in de kern van Rotterdam ongeveer 45.000 woningen in haar portefeuille. Om inzicht te krijgen in de onderhoudsstaat en onderhoudskosten voor komende jaren is in januari 2020 aan Helix Advies gevraagd om een nulmeting uit te voeren conform de NEN2767. Op dit moment heeft Helix opdracht gekregen om 247 complexen te inspecteren….

Lees verder

Onderzoek naar brandveiligheid gevels gaat te langzaam…

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is bijna 2 jaar geleden, naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower in Londen, al begonnen met een inventarisatie van gebouwen met mogelijk risicovolle gevels in Nederland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door gemeenten, maar dit gaat minister Ollongren niet snel genoeg. Ze gaat nu provincies vragen toezicht te…

Lees verder

20-jarige bestaan WVS Consulting

Ter ere van het 20-jarig bestaan van WVS Consulting heeft er op donderdag 16 mei 2019, met drie van haar bedrijven: Helix, HabiTask en WVS Onderwijs, een gezamenlijke mini-conferentie in de Goudse binnenstad plaatsgevonden. Er is gekozen om ter ere van het jubileum een mini-conferentie te organiseren waarbij het delen van kennis centraal stond. Opening De…

Lees verder