Uit de praktijk | Condensatie in meerwandige polycarbonaat kanaalplaten

Nieuws

12 feb 2020

Condensatie

Tijdens een periodieke technische inspectie aan een schoolgebouw heeft een van de inspecteurs van Helix Technisch Advies geconstateerd, dat er vocht bevindt in de kunststof lichtstraat op het platte dak. Deze lichtstraat is opgebouwd uit polycarbonaat kanaalplaat elementen die zijn opgenomen in een metalen framewerk.

Net als alle andere kunststof beplatingen, nemen ook kanaalplaten vocht op. Dit opgenomen vocht in het polycarbonaat wordt in of uit de spouwruimte gemigreerd ten gevolge van temperatuur- en drukverschillen boven de beplating, in de spouwruimte en onder de beplating.

De beplating wordt geplaatst in twee situaties. Te weten:
Als ‘’buiten-spouwruimte-binnen’’ en als ’buiten-spouwruimte-buiten’’.

In de afgesloten spouwruimte zal dus altijd een bepaalde mate van waterdamp aanwezig zijn bij wisselende temperaturen. Deze temperaturen zijn afhankelijk van de klimatologische omstandigheden gedurende het gehele jaar, de binnentemperatuur en de ligging van de beplating t.o.v. de zon.

De temperaturen bepalen de mate van de hoeveelheid waterdamp die de lucht in de spouw kan bevatten. Door de wisselende temperaturen zullen ook de optredende luchtdrukken in de spouw variëren.

Bij elke temperatuur van de spouwlucht en de druk op dat moment in de spouw kan de lucht een maximale hoeveelheid waterdamp bevatten. Is dat het geval, dan spreekt men van 100% relatieve vochtigheid. De kans op condensatie is dan het grootst en treedt op wanneer die vochtige lucht met koude oppervlaktes van de beplating in aanraking komt.

Op die vlakken ontstaan druppels water, die naar het laagste punt in de spouwruimte lopen. Het water verzamelt zich daar en kan onder andere omstandigheden ook weer verdampen. Alleen wanneer de druk in de spouw groter is dan er buiten zal migratie van de waterdamp vanuit de spouwruimte naar buiten plaatsvinden.

De praktijk leert het volgende:

‘’buiten-spouwruimte-binnen’’ situatie: In deze situatie treedt er bijna geen condensatie op gedurende het gehele jaar.

‘’buiten-spouwruimte-buiten’’ situatie: Gedurende de herfst, winter- en lentemaanden is er meer kans op condensatie, terwijl in de overige maanden de waterdamp uit de spouwruimte naar buiten wil migreren.

Het boven beschreven verschijnsel gebeurt vanzelf, is niet te voorkomen en er is eigenlijk niets aan te doen. Condens in kunststof kanaalplaten is technisch gezien, geen probleem. Esthetisch kan het als vervelend ervaren worden. Spijtig genoeg kan dit fenomeen niet vermeden worden. Het is een eigenschap van het materiaal.