Uit de praktijk | Foutieve restauratie van voegwerk monument

Nieuws

6 aug 2020

Voegwerk

Foutieve restauratie van voegwerk van een monument is onfraai en geeft problemen in toekomst. Met enige kennis van zaken had deze storende en kostbare fout eenvoudig voorkomen kunnen worden.

Gebrek

Het oorspronkelijke kalkhoudende voegwerk van een monumentale boerderij is ‘gerestaureerd’ met een cementgebonden voegmortel.
Kalkhoudende voegen zijn betrekkelijk elastisch; het is onderhevig aan ‘werking’. De hardere cementgebonden voegdelen kunnen deze ‘werking’ niet volgen en gaan loszitten en zullen er op termijn uitvallen. Daarnaast verdient het ontstane gevelbeeld geen schoonheidsprijs. Monumentendeskundigen noemen dit ’prutswerk’.

Oplossing

De enige correcte oplossing is om het aangebrachte cementgebonden voegwerk te verwijderen. Vervolgens de ontstane open plaatsen opnieuw te voegen met een kalkhoudende voeg van correcte samenstelling.

Opmerking

Het verschil tussen een kalkhoudende voeg en een cementgebonden voeg, is vaak te bepalen met behulp van een aantal eigenschappen:

  • Een cementgebonden voeg is veelal grijs tot donkergrijs van kleur. Deze voeg is vaak ook grover van samenstelling en veel harder. Indien er met een hard voorwerp overheen wordt gekrast, gebeurt er vrijwel niets.
  • Een kalkgebonden voeg is vaak wit tot (licht) geel/bruin van kleur. Deze voeg is veel fijner van structuur en ook zachter. Met een hard voorwerp worden er stukjes voeg afgeschraapt.

Vraag onze adviseurs voor inspectie van monumentale panden en voor toezicht op correcte restauratie werkzaamheden.