Uit de praktijk | Vochtigheidscorrosie zinken goten

Nieuws

12 nov 2020

vochtingheid

Tijdens een bouwkundige inspectie aan diverse woningblokken, heeft een van de inspecteurs van Helix Technisch Advies geconstateerd, dat de zinken bak- en mastgoten behoorlijke gebreken vertonen. Op de goten is duidelijk zichtbaar, dat er zich aan de onderzijde van de goten, een witte aanslag bevindt. Deze witte aanslag is een vorm van corrosie.

Deze witte aanslag bij oude goten wordt helaas vaak verward met zogeheten witroest. Witroestcorrosie treed met name op bij nieuw zink dat nog geen dichte patinalaag heeft gevormd. Dit kan gebeuren doordat er bijvoorbeeld een flinke hoeveelheid water op het zink blijft staan of als opgeslagen zink nat geworden is (vocht tussen platen of profielen). Het gevolg is een witte aanslag op het zink, of witroestcorrosie.

Vochtigheidscorrosie ontstaat echter wanneer het zink aan de onderzijde voor een langere tijd blootgesteld wordt aan vocht in combinatie met hoge materiaaltemperaturen. Het ontstaan van vocht aan de onderzijde van zink kan verschillende oorzaken hebben. Het vocht kan zowel van buitenaf (door lekkage) als van binnenuit (condens) onder het zink terecht komen. Het gevolg is een witte aanslag aan de onderzijde van het zink, die zich uitbreidt als witte plekken en na korte tijd aan het oppervlak van het zink zichtbaar wordt. Het zink lost letterlijk op.

De woningblokken zijn gebouwd in 1975, wat betekent dat deze goten circa 40 jaar oud zijn. Gebaseerd op de foto’s en de visuele bevindingen ter plaatse, zal deze corrosie zijn ontstaan door vocht dat zich aan de onderzijde van de goot vormt en vervolgens opdroogt. Na vele jaren kan dit tot deze corrosie leiden. We noemen dit daarom ook wel ‘’vochtigheidscorrosie’’.

Ter plaatste van de gegalvaniseerde stalen beugels blijft het vocht langer aanwezig en daardoor is deze plaats nog gevoeliger voor vochtinwerking. De technische levensduur van een goot bedraagt 30 tot 50 jaar. Vooral aan het eind van deze periode treedt het verschijnsel op.

Naarmate de jaren verstrijken, wordt het zink aangetast door langdurige aanwezigheid van vocht en werkt het in op het oppervlak. Dit kan uiteindelijk nadelige gevolgen hebben voor de functionaliteit van de goot. Het materiaal wordt op deze plekken dunner en er kunnen gaatjes in het zink ontstaan. Het beste is dan de goot te vervangen en nieuwe beugels te plaatsen. Aan de bouwkundige situatie zelf hoeft niets veranderd te worden.