Brandveiligheidsinspectie

Adviseren

Inspecteren

Brandveiligheid

Inspectie brand

Helix Advies voert voor u brandveiligheidsinspecties op bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen uit.

Om een gebouw te laten voldoen aan de door de overheid gestelde brandveiligheidseisen zijn vaak bouwkundige, installatietechnische voorzieningen aangebracht en/of organisatorische maatregelen geïmplementeerd.

Helix Advies kan door middel van een inspectie de staat van deze voorzieningen en maatregelen voor u inzichtelijk maken. Uit het advies volgt of aanpassingen of aanvullende maatregelen benodigd zijn of worden aanbevolen.