Vakgroep monumenten

Certificaten ERM 1

Kennis en kunde projectleden afdeling Erfgoed

Helix Advies heeft jarenlange ervaring in het inspecteren en adviseren in beheer- en onderhoudsvraagstukken van bestaand vastgoed. Helix voert NEN 2767 conditiemetingen uit voor onder andere (Rijks-)overheidsinstanties, gemeenten, VvE’s en beleggers die divers Rijks- of gemeentelijk monumentaal vastgoed in hun bezit hebben. Deze monumenten hebben (vanuit oorsprong) diverse gebruiksfuncties, waaronder religieuze gebouwen, boerderijen, molens tot woningbouwcomplexen. De conditiemetingen zijn gericht op het in kaart brengen van het dagelijks en planmatig onderhoud. Op basis van deze conditiemetingen stellen we meerjarenonderhoudsplannen op.

Naast het uitvoeren van inspecties adviseren we in onderhoudsbeleid, onderhoudsplannen, bouwtechnische vraagstukken (bouwgebreken), brandveiligheid en installatietechniek. We ondersteunen opdrachtgevers in het gehele onderhoudstraject waaronder de technische opname, projectvoorbereiding, prijsvorming, uitvoeringsbegeleiding en oplevering.

Helix Advies heeft een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO-9001. Hierdoor is onze kwaliteit van dienstverlening gewaarborgd. We zijn gewend om gevraagd en ongevraagd advies te leveren aan onze opdrachtgevers.

Judith Vermeulen

Judith Vermeulen, heeft meer dan twintig jaar ervaring in het opnemen, uitwerken en begeleiden van diverse restauratievraagstukken. Ze heeft deze ervaring opgedaan bij een gerenommeerd restauratieaannemer in Utrecht. Hierbij heeft zij diverse werkzaamheden uitgevoerd, zoals calculatie, werkvoorbereiding, assistent uitvoerder en kopersbegeleiding. Alle projecten waren op restauratief gebied.

Daarna heeft Judith 8 jaar gewerkt als Restauratiedeskundige bij een bouwadviesbureau dat gespecialiseerd is in restauratie van erfgoed. Bij dit bedrijf heeft zij werkzaamheden vervuld die alle in teken stonden van restauratie en onderhoud van monumenten, zoals het schrijven van bestekken, SIM subsidie aanvragen opstellen, SIM subsidie afrekeningen opstellen en het begeleiden van restauratie projecten. Tevens is dit bedrijf nauw betrokken geweest bij het opstellen van de procedure van de VIR aanvragen voor het Restauratiefonds en heeft reeds voor het Restauratiefonds de VIR-aanvragen beoordeeld in de eerste periode. Dit bedrijf is EMA gecertificeerd, waardoor alle kennis en werkwijze conform de gestelde eisen van de BRL 2000 werden uitgevoerd. Eenzelfde werkwijze wordt nu geïmplementeerd bij Helix Advies.

Judith maakt, vanuit Helix voor ERM deel uit van de begeleidingscommissie, van zowel de URL 2005 – Inspecties van monumentale gebouwen inclusief de bijlage 8 en 9 in verband met Moleninspecties als bijlage 7 Checklist Energieprestatie. 

Laura van den Anker

Inspecteur en adviseur vastgoed, Laura van den Anker, is opgeleid in restauratietechnieken voor monumenten. Zij heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van BOEI-inspecties van monumentaal erfgoed voor diverse organisaties, zoals het Rijksvastgoedbedrijf en COA. Tevens voert zij alle NEN-2767 inspecties uit van monumentaal vastgoed van diverse opdrachtgevers en levert zij advies voor verschillende bouwkundige vraagstukken.

Samen met Judith Vermeulen volgt zij nu de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed bij het NCE. Zij werken ook nauw samen voor diverse bouwkundige vraagstukken en hebben samen de pilot uitgewerkt voor de Moleninspectie volgens URL 2005 bijlage 8 en 9 voor de ERM. 

Maarten van Vliet

Maarten van Vliet is commercieel directeur van Helix en de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de vakgroep monumenten. Maarten heeft aan de hts-bouwkunde te Utrecht en TU Delft gestudeerd. In Utrecht koos Maarten al vrij snel voor de richting restauratie. Hij studeerde af op het onderwerp Duurzame Monumentenzorg bij de voormalig RDMZ (nu RCE) in Zeist. Tijdens zijn studie aan de TU Delft heeft hij zich verder gespecialiseerd in Restauratie Architectuur. Na het afronden van zijn studie in 2005 heeft Maarten ruim 3 jaar gewerkt als restauratie-architect aan de herontwikkeling van voormalig provinciaal ziekenhuis Meerenberg (Bloemendaal, 1840). Na dit project heeft Maarten ervaring opgedaan op het gebied van advisering in onderhoudsmanagement voor grotere restauratieve projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf en COA. In zijn tijd bij COA was hij lid van de commissie monumenten van de Raad voor Rijksvastgoed.

Peter van der Landen

Senior-adviseur vastgoed, Peter van der Landen, heeft ruim 25 jaar ervaring met de NEN 2767 inspecties van monumentaal erfgoed voor het Rijksvastgoedbedrijf, gemeentes en overige vastgoedeigenaren. Hij is docent RVB BOEI inspectiemethodiek, docent NEN2767 en Monumenten Inspecteren voor de Hogeschool Utrecht, Nederlandse Vereniging Doelmatig Onderhoud, Nationaal Restauratie Centrum, NEN en Helix Academy. Bij eerder genoemde opleiders en Stichting Comog Examens Vastgoed is hij lid van meerdere examencommissies.

Als expert is hij betrokken bij de NEN 2767 Conditiemeting methodiek en gebrekenlijsten. Daarnaast heeft hij in de begeleidingscommissie bijgedragen aan de totstandkoming van de Uitvoeringsrichtlijn Gebouwinspecties Conditiemeting, herstelmaatregelen en energieprestaties bij Monumenten (URL 2005).

Peter heeft als inspecteur onder andere onderstaande ‘krenten in de pap’ mogen inspecteren: Rijksmuseum Amsterdam, Vredespaleis en Ministeries Binnenhof waaronder het Torentje van Lubbers en Clingendael te Den Haag, Domtoren en Fundatie van Renswoude te Utrecht, Vestingwerken Naarden, Molen, Witte Kerk en vuurtoren te Katwijk, Koepel Haarlem en Arnhem, Blokhuispoort te Leeuwarden, Gevangenis en bijgebouwen Veenhuizen, Dubbelde Palmboom te Rotterdam en Bronbeek te Arnhem.

Wilt u weten hoe wij u van dienst kunnen zijn?
Bekijk ons dienstenoverzicht en neem contact op met onze adviseurs.

Onze diensten