Certificeringen

Certificaten

Helix Advies is een deskundige organisatie en is gecertificeerd voor de normen Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers VCA**, kwaliteitsmanagementsysteem ISO-9001 en milieumanagementsysteem ISO- 14001. De officiële certificaten bevestigen de werkwijze van Helix Advies.

“Het behalen van de certificaten is vergelijkbaar met het behalen van een rijbewijs. Ons werk stopt hier niet, maar begint hier juist. We blijven actief met de continue verbetering van onze processen en milieuprestaties.”, aldus Wim van Welzen directeur Helix.

VCA*

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is gericht op aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met (verhoogd) risico. Helix Advies toont met het VCA*-certificaat aan dat alle werkprocessen en dienstverleningen veilig en milieubewust ingericht zijn.

VCA

Veiligheid

Helix Advies stelt hoge eisen aan het veilig werken. De adviseurs van Helix Advies beschikken over een VCA-VOL kwalificatie. Tijdens een startgesprek met onze opdrachtgevers worden de werkomstandigheden beoordeeld en waar nodig passende maatregelen getroffen. Geconstateerde veiligheidsrisico’s worden direct aan de opdrachtgever gemeld. Tijdens de toolboxmeetings besteedt Helix Advies regelmatig aandacht aan werk gerelateerde risico’s. De medewerkers van Helix Advies werken veilig of werken niet.

Veilig werken

ISO-9001:2015

ISO 9001 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. De bedrijfsprocessen en structuren van Helix Advies zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Hiermee toont Helix Advies aan te voldoen aan de eisen van opdrachtgevers en wet- en regelgeving voor zowel het product of geleverde dienst alsmede in de interne processen. Door middel van het managementsysteem stuurt Helix Advies gericht op het verbeteren van de kwaliteit. Helix Advies zegt wat ze doen, doet wat er gezegd wordt en levert het bewijs.

ISO 9001

ISO-14001:2015

ISO-14001 ondersteunt Helix Advies om de milieurisico's van de bedrijfsvoering te bepalen, te verminderen en om op een duurzame en gecontroleerde wijze de organisatie te ontwikkelen.

ISO 14001

Sertum | Hobéon certificaat Integraal Inspecteur Vastgoed

Een aantal adviseurs van Helix Advies staan ingeschreven in het Sertum (Hobéon) register als Onderhoudskundig Vastgoed (COV)-register en Onderhoudskundig Coördinator volgens de Maatlat voor onderhoudskundigen bij Sertum. De Maatlat werd ontwikkeld door opleiders, brancheverenigingen, certificerende instanties en andere partijen uit de branche.

Voor meer informatie
Sertum

Erkend Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

Helix Advies is Erkend Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) 2001 en 2005 gecertificeerd. Onze dienstverlening met betrekking tot monumentaal erfgoed verloopt in nauwe samenwerking met ons zusterbedrijf Lakerveld Ingenieurs & Architecten.

Voor meer informatie
ERM

TUV hoogwerker certificaat

Helix Advies heeft meerdere adviseurs die beschikken over een TUV hoogwerker certificaat. Hiermee toont Helix Advies aan dat zij er alles aan doen om de veiligheid van hun medewerkers te waarborgen en dat de medewerkers veiligheidsbewust met de hoogwerker omgaan. Onze medewerkers zijn in staat om veilig te werken met alle types hoogwerkers in Nederland.

TUV Nederland

SKG-IKOB KOMO Procescertificaat

Helix Advies is gecertificeerd volgens SKG-IKOB conform EPA- Maatwerkadviesrapport deel 2: bestaande woningen en deel 4: bestaande utiliteitsgebouwen. Met het KOMO-procescertificaat tonen wij aan het kwaliteitssysteem van de organisatie te hebben geborgd ten behoeve van de realisatieprocessen en de eindresultaten. De keuze voor uitvoering door een bedrijf met een KOMO-procescertificaat is dan ook de keuze voor zekerheid, betrouwbaarheid en efficiency.

KOMO def2

Certificaten

Veilig Vitaal Vastgoed is certificaathouder van de genoemde certificeringen. Veilig Vitaal Vastgoed fuseert met Helix waarna de certificaten worden geactualiseerd.

NL-EPBD Procescertificaat

Eigenaren van gebouwen zijn wettelijk verplicht om bij verhuur en verkoop van gebouwen een energieprestatiecertificaat te tonen. Adviseurs van Helix Advies zijn volgens EPG-certificering conform NL-EPBD gecertificeerd om een energielabel te verstrekken voor woningen en utiliteitsgebouwen.

 NL-EPBD Procescertificaat