Brandscan

Inspecteren

Brandveiligheid

Brandscan

Helix Advies kan de brandveiligheid van uw gebouw beoordelen aan de hand van de NEN 6059 methodiek en de resultaten in een heldere brandscanrapportage presenteren.

In de brandscan wordt het gebouw getoetst en steekproefsgewijs geïnspecteerd op alle door de overheid gestelde brandveiligheidseisen. NEN 6059 omschrijft een methodiek om de brandveiligheid van bouwwerken eenduidig te beoordelen en bestaat uit de volgende twee delen:

  • NEN 6059-1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken.
  • NEN 6059-2: Conditiemeting brandveiligheid bouwwerken.

Voor de toepassing van de methodiek uit de NEN 6059-1 is door NEN een webtool ontwikkeld, echter is deze in december 2018 vanwege internet onveiligheid komen te vervallen. Hierop zijn beide delen van de NEN 6059 ingetrokken. Dit neemt niet weg dat de methodiek uit de NEN 6059 nog steeds kan worden toegepast om de brandveiligheid van een bouwwerk te onderzoeken.

De aanleiding voor het laten uitvoeren van een brandscan is divers:

  • Bij een functiewijziging van het gebouw;
  • Bij verbouwingen;
  • Naar aanleiding van een controle door de gemeente, brandweer en/of verzekeraar;
  • Op eigen initiatief.