De Mesdag Collectie Den Haag

Inspecteren

Project

De Mesdag Collectie

Opdrachtgever

De stichting Van Gogh Museum

Categorie

Museum

Uitvoeringsjaar

2019

Dienstverlening

Brandscan, RVB-BOEI

Omvang

1 object

Locatie

Bekijk op kaart

De Stichting Van Gogh museum heeft, naast het Van Gogh Museum in Amsterdam, ook De Mesdag Collectie, gelegen aan de Laan van Meerdervoort 7F in Den Haag, in beheer. Dit Rijksmonumentale pand heeft een museale functie. De Mesdag Collectie, voorheen het Rijksmuseum H.W. Mesdag, is een museum voor beeldende kunst en werd na een langdurige renovatie in mei 2011 heropend onder de nieuwe naam.

Helix Advies heeft op verzoek van de Stichting Van Gogh Museum een nulmeting brandveiligheid (brandscan NEN 6059-1) ter voorbereiding op de BOEI-inspectie en een BOEI-inspectie van het gebouw uitgevoerd. Vervolgens heeft Helix Advies de in Condor opgenomen elementen (SEL) conform de RvB-BOEI handboeken, inclusief hoeveelheden, materialen, etc. gecontroleerd en waar nodig aangepast en aangevuld.

Brandscan

Er is een brandscan beschikbaar uit 2007, gebaseerd op toetsing aan het Bouwbesluit 2003 en de situatie van voor de renovatie. De elementen waar deze gebouwen uit bestaan, staan voor een groot deel geregistreerd in Condor.

RVB-BOEI

De overige werkzaamheden van Helix Advies bestonden uit een inventarisatie en inspectie op basis van de RVB- BOEI methodiek. Hierbij is naast de onderhoudsbehoefte (NEN 2767) op basis van een BOEI-inspectie inzicht gegeven in de energetische kwaliteit en brandveiligheid van de gebouwen. Daarnaast is getoetst op wet- en regelgeving. Op basis van de inspectieresultaten is een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld voor een planningshorizon van 20 jaar.

Deze inspectie had betrekking op het exterieur van de gebouwen, de vaste terreininrichting (bestrating, hekwerken, verlichting, etc.), gebouwgebonden installaties en de vaste interieurelementen (wand-, vloer- en plafondafwerking, sanitair, trappen, etc.).

De inspectieresultaten zijn verwerkt in het softwarepakket Condor en gerapporteerd aan de opdrachtgever, inclusief meerjarenonderhoudsplanning.