Wie zijn wij

Helix Advies is een adviesbureau gericht op de gebouwde omgeving. Vanuit het hoofdkantoor in Gouda zijn onze adviseurs werkzaam voor verschillende opdrachtgevers in heel Nederland en hebben te maken met diverse sectoren.

Kernwaarden

Onze medewerkers werken iedere dag volgens onze kernwaarden: betrouwbaarheid, kwaliteit, kennis, duurzaamheid en maatschappelijk betrokken. Bij al deze activiteiten staat veiligheid bij ons centraal. 

Missie

Wij zijn ons ervan bewust dat onze organisatie een belangrijke positie inneemt in de maatschappij. Met onze vakbekwame medewerkers leveren wij een toegevoegde waarde gebaseerd op specialistische technische kennis en ervaring van beheer en onderhoud van de gebouwde omgeving. 

Kantoor Helix Technisch Advies

Visie

Wij willen herkend worden als excellente leverancier van professionele diensten die opdrachtgevers een verbeterde grip geven op hun gebouwde omgeving. 

Kantoor Helix

Duurzaamheid

Helix Advies is gecertificeerd volgens het milieucertificaat ISO-14001 en voert actief beleid omtrent duurzaamheid. Helix Advies is van mening dat een beleid van kwaliteitsborging en milieuzorg noodzakelijk is om blijvend te kunnen voldoen aan de hoge eisen die opdrachtgevers stellen aan de kwaliteits-, veiligheids-, en milieuaspecten van opdrachten.

Voor meer informatie
Auto

Certificeringen

Helix Advies is een deskundige organisatie en gecertificeerd volgens: de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers VCA**, kwaliteitsmanagementsysteem ISO-9001 en milieumanagementsysteem ISO- 14001.

Voor meer informatie
Certificaten

Zusterbedrijf Lakerveld Ingenieurs & Architecten

Het architecten en ingenieursbureau is ondergebracht als een zelfstandige juridische eenheid onder de holding van Welzen Octagon B.V. De holding waar ook Helix Advies onder valt. Een team van specialisten is u van dienst op het gebied van o.a. erfgoed, herbestemming, duurzaamheid en onderwijshuisvesting.

Lakerveld Ingenieurs & Architecten
Lakerveld

Maatschappelijk betrokken

Medio 2019 heeft het concern WVS Consulting het initiatief genomen om hulpprojecten samen te brengen en te structureren onder CCA (Child Care Africa Foundation). WVS-collega’s zijn gezamenlijk actief bij de ondersteuning van kansarme kinderen in Oeganda. Deze kinderen ontvangen van ons wat nodig is (onderwijs, medicijnen, voedsel, begeleiding, etc.) om hun toekomstperspectief aanzienlijk te verbeteren.

Voor meer informatie
CCA