EPA-U Energielabel bedrijfspand

Adviseren

Inspecteren

Duurzaamheid

EP-W

Een energielabel geeft weer hoe energiezuinig uw bedrijfspand is. Bij verhuur of verkoop van een bedrijfspand is de eigenaar verplicht dit label in bezit te hebben. Ook bij nieuwbouw geldt deze verplichting.

Adviseren

Vanaf 2021 wordt de energieprestatie van een gebouw via een nieuwe methodiek bepaald: de NTA 8800. Er is één methodiek die van toepassing is op bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Nederland stapt hiermee af van de huidige Energieprestatiecoëfficient (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen. De term EP-U staat voor Energie Prestatie Advies voor de Utiliteitsbouw. Deze geeft de energetische staat van alle panden in de utiliteitsbouw weer. Het bevat ook een compact advies dat u inzicht geeft in hoe u uw vastgoed kunt verduurzamen. Bij verhuur of verkoop van uw bedrijfspand bent u verplicht om een energielabel in uw bezit te hebben.

Inspecteren

Om een EP-U uit te geven brengt een gekwalificeerd bouwkundig adviseur op locatie het betreffende pand in kaart. Er wordt een plattegrond geschetst en er wordt gekeken welke type constructies verliesgevend zijn als het gaat om de geproduceerde warme of koude lucht. Ook wordt er gekeken naar welke type verwarming en koeling er aanwezig zijn en hoe de warme en koude lucht wordt gedistribueerd door het gebouw. Daarnaast kijkt de adviseur naar welke verlichting aanwezig is en wat de plafondhoogtes zijn.

Door al deze gegevens te combineren wordt in een slimme applicatie met op maat gemaakte algoritmes bepaald wat het energielabel is. Vanaf 1 januari 2023 is ieder kantoorruimte (groter dan 100 m²) verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Mocht u niet aan deze voorwaarden voldoen, dan zal vanaf die datum het betreffende pand niet meer te gebruiken zijn totdat het voldoet aan de eisen. Een maatwerkadvies kan u adviseren hoe u het energielabel op een juiste en voordelige manier kan verlagen.