Duurzaamheid

Helix auto

Helix Advies is gecertificeerd volgens het milieucertificaat ISO-14001 en voert actief beleid omtrent duurzaamheid. Helix Advies is van mening dat een beleid van kwaliteitsborging en milieuzorg noodzakelijk is om blijvend te kunnen voldoen aan de hoge eisen die opdrachtgevers stellen aan de kwaliteits-, veiligheids-, en milieuaspecten van opdrachten. Het beleid uit zich in de samenstelling van het wagenpark, het efficiënt organiseren van de uitvoering van projecten en het adviseren in duurzaamheidsvraagstukken.

Wagenpark

Helix Advies heeft met betrekking tot het wagenpark als doelstelling de uitstoot CO2 per gereden kilometer te verlagen. Hierbij wordt bij het aankopen en vervangen van auto’s gekeken naar de mogelijkheden van elektrificatie en zuinigere type auto’s die minimaal zijn voorzien van een Euro 6 motor.

Milieuhuisregels

Om bewustwording te creëren zijn er milieuhuisregels opgesteld. Deze milieuregels hebben betrekking op het gedrag in het verkeer (‘het nieuwe rijden’), het beperken van het gebruik van elektriciteit, het combineren van werkzaamheden om reistijd te beperken en inzet van de auto te verminderen, het scheiden van afval en het verminderen van papierverbruik op kantoor. Onze vergaderruimtes zijn uitgevoerd met een systeem om videoconferencing mogelijk te maken. Overleggen kunnen vanaf eigen kantoor plaatsvinden om reizen te voorkomen.

Implementatie duurzaamheid werkzaamheden

Tijdens werkzaamheden wordt ook de duurzaamheid geïmplementeerd. Indien een project meerdere locaties omvat kijkt Helix Advies naar de meest efficiënte route naar en binnen een project. Dit resulteert in minder brandstofverbruik en minder slijtage van de voertuigen. Indien mogelijk maken adviseurs van Helix Advies gebruik van een bedrijfsfiets.

Tijdens het opstellen van een planning wordt er gekeken naar de dag vullende werkzaamheden, zodat de tijd ook duurzaam wordt benut. Helix Advies legt bij het adviseren nadruk op duurzame oplossingen en maakt gebruik van duurzame materialen. Tevens worden meerjaren onderhoudsplannen met oog op duurzaamheid opgesteld. Voor het verwerken, opleveren en het overdragen van inspectiegegevens wordt er gebruik gemaakt van beschikbare systemen.

Hierdoor is het printen van rapporten bij Helix Advies niet meer aan de orde.