Privacyverklaring

Helix Technisch Advies

1. Inleiding
Uw privacy is voor Helix Technisch Advies van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Helix Technisch Advies respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens.

2. Wie is verantwoordelijk voor mijn persoonsgegevens?
Helix Technisch Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Helix Technisch Advies niet verkocht aan derden.
In deze Privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Helix Technisch Advies.

3. Welke persoonlijke gegevens worden er verwerkt en/of opgeslagen?
Helix Technisch Advies kan uw persoonlijke gegevens door middel van een bezoek aan onze website voor één of meer van de onderstaande doelen verwerken en/of opslaan:

  • De door u verstrekte gegevens door middel van het inschrijven op onze nieuwsbrief.
  • De door u verstrekte gegevens door middel van het contactformulier zoals: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens.
  • De gegevens van het gebruik van de website zoals de bezochte pagina’s op de website van Helix Technisch Advies zoals IP-adres en Cookies;
  • De door u verstrekte gegevens door middel het sollicitatieformulier zoals: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae (CV), adresgegevens, burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht, pasfoto, informatie over opleiding en werkervaring; motivatiebrief, overige gegevens die u aan ons verstrekt.

4. Hoe worden uw persoonlijke gegevens beveiligd?
Helix Technisch Advies neemt passende organisatorische en technische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen. Onze medewerkers hebben uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

5. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Helix Technisch Advies bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen of zolang als bij wet verplicht is.

6. Wat zijn uw rechten?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

  • recht op inzage;
  • recht op verbetering/aanvulling;
  • recht op verwijdering;
  • recht op het beperken van de verwerking;
  • recht op overdraagbaarheid;
  • recht op bezwaar tegen verwerking.

U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens. Mocht u een verzoek willen indienen tot het wijzigen/verwijderen van uw gegevens, dan kunt u dit verzoek indienen via info@helix.nl. Om misbruik te voorkomen kan Helix Technisch Advies u vragen om u te identificeren. Helix Technisch Advies kan uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijk vastgestelde opslagverplichting.

7. Cookies
Helix Technisch Advies maakt gebruik van cookies. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

8. Cookies van derde partijen
Helix Technisch Advies maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse doeleinde om inzicht te krijgen over hoe bezoekers de website van Helix Technisch Advies gebruiken.
Deze informatie is zo veel mogelijk geanonimiseerd.

9. Wijzigingen
Helix Technisch Advies heeft het recht om de privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen worden gepubliceerd op de website.

10. Contact
Mocht u vragen hebben over de Privacyverklaring, dan kunt u die stellen via info@helix.nl

 

Versie: 1-07-2021