Ontruimingsplan vluchtveiligheid

Adviseren

Brandveiligheid

Ontruiming

Helix Advies kan voor u het ontruimingsplan met de bijbehorende ontruimingsplattegronden opstellen. Hiervoor maken wij gebruik van de norm NEN 8112.

Een ontruimingsplan is noodzakelijk als in een gebouw vanuit het Bouwbesluit 2012 een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is vereist. In een ontruimingsplan worden de taken van de organisatie omschreven in geval van een calamiteit. Onderdeel van het ontruimingsplan zijn ontruimingsplattegronden die op diverse plaatsen in het gebouw moeten worden opgehangen om de aanwezige personen te wijzen op de dichtstbijzijnde vluchtroutes en blusmiddelen.