NEN 3140 Elektrotechniek

Adviseren

Inspecteren

Inspecties

NEN 3140

Periodieke aandacht voor de elektrische installaties is een noodzaak voor de veiligheid en continuïteit van uw bedrijf of organisatie.

Het doel van de NEN 3140 inspectie is het controleren of een elektrische installatie voldoet aan de technische- en veiligheidsvoorschriften. De inspectie moet gebreken ontdekken die na ingebruikstelling zijn ontstaan en die de veilige werking nadelig (kunnen) beïnvloeden. Elektrische installaties moeten met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. De norm geeft hier richting aan de tijdsperiode tussen inspecties.

Het voldoen aan de NEN 3140 norm is de best mogelijke manier om de relevante wet- en regelgeving na te leven. Bovendien komt het heel vaak voor dat een periodieke NEN 3140 inspectie door uw verzekering wordt geëist. In overleg met uw installatieverantwoordelijke kunnen wij de intervaltijd tussen de inspecties vaststellen. Voorkom nare gevolgen van storingen of ongevallen en schakel ons tijdig in voor een NEN 3140 keuring.

Wat levert de NEN 3140 keuring u op?
Naast de NEN 3140 inspectierapportage heeft u inzichtelijk:

  • Of uw elektrische installaties te hoog worden belast.
  • Welke verbindingen, aardingen en beveiligingen haperen.
  • Wat er moet gebeuren om de kans op problemen of technische storingen te verkleinen.
     

De NEN 3140 keuring is een uitstekend hulpmiddel om preventief acties te kunnen ondernemen. Door middel van de periodieke NEN 3140 keuring voorkomt u:

  • persoonlijke ongelukken (schokken, brandwonden, elektrocutie, etc.),
  • brand,
  • storing of uitval van uw elektrotechnische installaties
     

Is een NEN 3140 keuring verplicht?
De Arbowetgeving verplicht de werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is de veilige werksituatie te waarborgen. De werkgever moet binnen de wetgeving voldoen aan een aantal normen die veilige installaties en een veilige manier van werken garanderen.

NEN 3140 is de norm voor het veilig werken aan en met elektrotechnische laagspanningsinstallaties. Hanteert u de NEN-3140 op de juiste wijze? Dan heeft u aan uw wettelijke Arbo zorgplicht met betrekking tot elektrische installaties voldaan.

Geldigheid van een NEN 3140 inspectie
Een keuring is in de meeste gevallen drie tot vijf jaar geldig, maar dit is afhankelijk van de staat van de installatie en wordt beoordeeld door een puntensysteem in de NEN 3140 en eventuele afspraken die met uw verzekeraar zijn gemaakt.

Inspectiefrequentie elektrische installaties

Door middel van de tool 'inspectiefrequentie' kunt u de inspectietermijn van uw elektrische installaties bepalen. 

Tool Inspectiefrequentie

Adviseren

Helix Advies is een onafhankelijk adviesbureau. Hierdoor worden wij regelmatig ingeschakeld om periodieke NEN 3140 inspecties uit te voeren om de elektrotechnische installaties in een top conditie te houden. Samen met uw (installatie) verantwoordelijke stellen wij een inspectieplan op. Aan de hand van het inspectieplan kunnen wij u een duidelijk en objectief advies geven over de inhoud en uitvoering van de inspectie. Desgewenst kan een grote inspectie opgedeeld worden in 2, 3 of 4 delen, zodat u niet alleen de uitvoering maar ook de kosten over de jaren kunt verdelen. Samen met u zorgen we voor een deskundig, betrouwbare en onafhankelijke inspectie.

Inspecteren

In navolging op uw NEN 3140 inspectie ontvangt u van ons een inspectierapport. In het NEN 3140 inspectierapport worden de resultaten van de uitgevoerde keuring overzichtelijk weergegeven. Zo weet u precies waar er kansen liggen om technische problemen of storingen te voorkomen. Daarnaast kunt u het NEN 3140 inspectierapport gebruiken om aan uw verzekeraar te laten zien dat u uw zaken goed op orde heeft.